Svenshult / Hammarö

Svenshult 325 + Svenshult 1:4

Slutpris: 1 550 000 kr
TIPSA
Stor fastighet á 7 hektar på södra Hammarö!

 • 7 hektar
 • Vackra omgivningar
 • Vänernära
 • Stor potential
 • Lantlig miljö
 • Populärt område

Nu har vi nöjet att erbjuda två fastigheter om totalt drygt 7 hektar på Södra Hammarö. Svenshult 1:15 är den största av de två på ca 5 hk med ett hus samt uthus som ligger på fastigheten. Svenshult 1:15 fördelas av både åkermark och skogsmark. Svenshult 1:4 är ca 2 hektar. Fastigheterna gränsar till varandra.
Observera att fastigheterna är taxerade som jordbruksfastigheter.

Fastigheten visas löpande på förfrågan.
För mer information kontakta ansvarig mäklare Alexander Makrygiannis!

HAMMARÖ SVENSHULT 1:15
PLANER
Inga markregleringar finns. Ingen detaljplan finns.

ÅTGÄRDER
Legaliseringsförrättning
Datum: 1955-12-16
Akt: 17-HAÖ-1182

Ledningsåtgärd
Datum: 2016-12-09
Akt: 1761-15/15

Ledningsåtgärd
Datum: 1983-02-11
Akt: 17-Å-5767

SAMFÄLLIGHETER
Hammarö Svenshult S:1 (11,6667 Procent)
Hammarö Svenshult S:2 (11,6667 Procent)

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Inga gemensamhetsanläggningar finns.

RÄTTIGHETER
Avtalsservitut: Kraftledning
Akt: 1761IM-09/7738.1

Avtalsservitut: Fiberkabel
Akt: D201900371000:1.1

PANTER
Inga inteckningar.HAMMARÖ SVENSHULT 1:4
PLANER
Inga markregleringar finns. Ingen detaljplan finns.

ÅTGÄRDER
Laga skifte
Datum: 1864-04-26
Akt: 17-HAÖ-109

Ledningsåtgärd
Datum: 2016-12-09
Akt: 1761-16/15

Ledningsåtgärd
Datum: 1983-02-11
Akt:17-Å-5767

SAMFÄLLIGHETER
HAMMARÖ SVENSHULT S:1 (8,3333 Procent)
HAMMARÖ SVENSHULT S:2 (8,3333 Procent)

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Inga gemensamhetsanläggningar finns.

RÄTTIGHETER
Avtalsservitut: Kraftledning
Akt: 1761IM-09/7738.1

Avtalsservitut: Fiberkabel
Akt: D201900371000:1.1

PANTER
Inga inteckningar.

UPPFÖRDA BYGGNADER
På fastigheten finns fem uppförda byggnader.

Bostadshus
Byggår: Okänt
Kommun: Hammarö
Fasad: Trä
Fönster: Spröjsade fönster
Tak: Tegelpannor
Grundläggning: Krypgrund
Uppvärmning: Okänt
Vatten och avlopp: ej i bruk

Byggnaderna har ett synnerligt eftersatt skick och behöver en omfattande renovering alternativt rivning. Fastigheten säljs som det ser ut idag och ingen ytterligare avstädning av tomt eller byggnader kommer att ske.

Snabbfakta
Tomtarea:
71123 kvm
Tomttyp:
Friköpt
Slutpris:
1 550 000 kr
Mäklare

Alexander

Makrygiannis

ANSVARIG
MÄKLARE

Joakim

Fastberg

REG. FASTIGHETSMÄKLARE / VD FRANCHISE

Stor fastighet á 7 hektar på södra Hammarö!

 • 7 hektar
 • Vackra omgivningar
 • Vänernära
 • Stor potential
 • Lantlig miljö
 • Populärt område

Nu har vi nöjet att erbjuda två fastigheter om totalt drygt 7 hektar på Södra Hammarö. Svenshult 1:15 är den största av de två på ca 5 hk med ett hus samt uthus som ligger på fastigheten. Svenshult 1:15 fördelas av både åkermark och skogsmark. Svenshult 1:4 är ca 2 hektar. Fastigheterna gränsar till varandra.
Observera att fastigheterna är taxerade som jordbruksfastigheter.

Fastigheten visas löpande på förfrågan.
För mer information kontakta ansvarig mäklare Alexander Makrygiannis!

HAMMARÖ SVENSHULT 1:15
PLANER
Inga markregleringar finns. Ingen detaljplan finns.

ÅTGÄRDER
Legaliseringsförrättning
Datum: 1955-12-16
Akt: 17-HAÖ-1182

Ledningsåtgärd
Datum: 2016-12-09
Akt: 1761-15/15

Ledningsåtgärd
Datum: 1983-02-11
Akt: 17-Å-5767

SAMFÄLLIGHETER
Hammarö Svenshult S:1 (11,6667 Procent)
Hammarö Svenshult S:2 (11,6667 Procent)

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Inga gemensamhetsanläggningar finns.

RÄTTIGHETER
Avtalsservitut: Kraftledning
Akt: 1761IM-09/7738.1

Avtalsservitut: Fiberkabel
Akt: D201900371000:1.1

PANTER
Inga inteckningar.HAMMARÖ SVENSHULT 1:4
PLANER
Inga markregleringar finns. Ingen detaljplan finns.

ÅTGÄRDER
Laga skifte
Datum: 1864-04-26
Akt: 17-HAÖ-109

Ledningsåtgärd
Datum: 2016-12-09
Akt: 1761-16/15

Ledningsåtgärd
Datum: 1983-02-11
Akt:17-Å-5767

SAMFÄLLIGHETER
HAMMARÖ SVENSHULT S:1 (8,3333 Procent)
HAMMARÖ SVENSHULT S:2 (8,3333 Procent)

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Inga gemensamhetsanläggningar finns.

RÄTTIGHETER
Avtalsservitut: Kraftledning
Akt: 1761IM-09/7738.1

Avtalsservitut: Fiberkabel
Akt: D201900371000:1.1

PANTER
Inga inteckningar.

UPPFÖRDA BYGGNADER
På fastigheten finns fem uppförda byggnader.

Bostadshus
Byggår: Okänt
Kommun: Hammarö
Fasad: Trä
Fönster: Spröjsade fönster
Tak: Tegelpannor
Grundläggning: Krypgrund
Uppvärmning: Okänt
Vatten och avlopp: ej i bruk

Byggnaderna har ett synnerligt eftersatt skick och behöver en omfattande renovering alternativt rivning. Fastigheten säljs som det ser ut idag och ingen ytterligare avstädning av tomt eller byggnader kommer att ske.

TIPSA

Alexander

Makrygiannis

ANSVARIG
MÄKLARE

Joakim

Fastberg

REG. FASTIGHETSMÄKLARE / VD FRANCHISE

Tillbaka till toppen