Öjersjö / Öjersjö

Gamla vägen 24 - tre tomter

Utgångspris per fastighet: 4 750 000 kr
TIPSA
Ta chansen och bygg drömhuset på en sjönära tomt!

 • Möjlighet att bygga drömhuset
 • 1,5-plans villa kan byggas
 • Sjönära läge
 • Nära skolor
 • Nära förskolor
 • Busskommunikation precis utanför
 • Närhet till golfbana
 • Vacker härlig natur
 • Familjevänligt område
 • Lugnt och tryggt

Nu har vi nöjet att presentera dessa tre härliga tomter i Öjersjö! Tomterna bildar en egen liten oas i Hallens bykärna med vackra gamla kastanjeträd, syrener och fruktträd och man bor med badrocksavstånd till sjöar i vacker natur. Husen nås via en gemensam grusväg och möjlighet finns att upprätta gemensam gästparkering, cykelförråd eller växthus. Tomterna säljs helt utan krav på särskild husleverantör så här väljer ni fritt vilket hus och leverantör ni vill ha! Förskolor och skolor finns inom gångavstånd och bussen går precis i närheten och tar er in till centrala Göteborg på ca 15 minuter.

Nedan info avseende tomterna är hämtade från Partille kommun och återfinns i bifogade dokument i annonsen. Det är viktigt att du som spekulant läser igenom dokumenten noggrant och tar del av all info gällande fastigheterna.

Öjersjö är ett mycket familjärt område med grönskande omgivningar och flera badsjöar, Stora och Lilla Kåsjön samt Stora och Lilla Hålsjön, för ett dopp under sommaren. För den golfintresserade så ligger Partille golfklubb endast ett par minuter bort. På vintertid erbjuds skridskoåkning på sjöarna och golfbanan förvandlas till ett paradis för längdskidor. Partille Ridklubb finns även i närheten för den hästintresserade. Andra idrottsplatser såsom fotbollsplan, idrottshall, badhus, gym och padelbanor finns i närområdet.
I Öjersjö finns sex förskolor (Viljansvik, Trollskogen, Mammut Montessori, Tallmossen, Hallen och Norra Hultet) samt två grundskolor (Öjersjö Brunn F-ÅK 4 och Öjersjö Storegård ÅK 5-9). Gymnasium finns både i Partille centrum och i Mölnlycke (Hulebäck) eller Göteborg. Känner ni för en tur in till Göteborg tar ni er med bil på ca 10-15 minuter eller med buss på ca 15-20 minuter - busshållplats finns inom ca 2 min gångavstånd. Ska ni i stället iväg på äventyr lite längre hemifrån så har ni Landvetter flygplats på nära avstånd som ni når på ca 15 minuter med bil! I nya området Gökegård som byggs i närheten kommer det även öppnas en matbutik (Coop), vårdcentral och restaurang. Även Furulunds centrum finns på nära håll inom ca 2 km.

ÖJERSJÖ 3:62
Den största tomten är 1472 kvm och här finns det ursprungliga bostadshuset kvar, vilket skall bevaras för att berätta om bygdens och gårdens historia. Befintligt bostadshus är av sådan karaktär som avses i 8 kap 13 § PBL, som säger att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Varsamhets- och skyddsbestämmelser har därför införts i detaljplanen. Byggnaden skyddas genom rivningsförbud och dess exteriör ska underhållas så att dess särart bevaras. Ändring av byggnaden får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Bostadshuset har ursprungligen haft stående lock- eller locklistpanel målad i faluröd slamfärg, vitmålade småspröjsade fönster i stående format och sadeltak med matta röda lertegelpannor. Det ursprungliga utförandet ska vara vägledande vid renovering, underhåll och tillbyggnad. En tillbyggnad tillåts i byggnadens förlängning i väst, med samma nockhöjd och takvinkel som befintlig byggnad. Nockhöjden på befintlig byggnad är uppmätt till +135 och takvinkeln är ca 37 grader. Tillbyggnaden ska placeras något förskjutet för att den ursprungliga byggnaden fortsatt ska vara synlig. Fasadpanelens höjd ska följa befintlig panel. Även utbyggnaden i söder tillåts förlängas åt väster.

ÖJERSJÖ 3:189
En relativt plan tomt om 702 kvm. För ny bebyggelse medger detaljplanen en högsta byggnadsarea om 100 kvm, vilket möjliggör en bostadsyta om ca 180 kvm. Högsta nockhöjd över angivet nollplan är +138 och takvinkeln får vara mellan 32 och 38 grader för att bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym. Detta ger möjlighet att uppföra huvudbyggnad i ett och ett halvt plan. Bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym, dvs huvudsakligen i rektangulär planform, tak ska utformas som sadeltak med matta röda lertegelpannor, fasader ska utformas med stående träpanel och målas i traditionella kulörer såsom faluröd, guldockra och bruten vit och fönster ska utformas i stående format och vara sidohängda.

ÖJERSJÖ 3:188
En lite mer kuperad tomt om 777 kvm. För ny bebyggelse medger detaljplanen en högsta byggnadsarea om 100 kvm, vilket möjliggör en bostadsyta om ca 180 kvm. Högsta nockhöjd över angivet nollplan är +139 och takvinkeln får vara mellan 32 och 38 grader för att bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym. Detta ger möjlighet att uppföra huvudbyggnad i ett och ett halvt plan. Bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym, dvs huvudsakligen i rektangulär planform, tak ska utformas som sadeltak med matta röda lertegelpannor, fasader ska utformas med stående träpanel och målas i traditionella kulörer såsom faluröd, guldockra och bruten vit och fönster ska utformas i stående format och vara sidohängda.

I anslutning till huvudbyggnaderna på samtliga tre tomter får komplementbyggnader uppföras till en byggnadsarea om max 25 kvm vardera. Vid den gemensamma parkeringsytan i sydväst får en komplementbyggnad om max 15 kvm uppföras som en del av gemensamhetsanläggningen, för att exempelvis fungera som förråd för cyklar. Högsta nockhöjd är 3,5 meter för komplementbyggnader inom planområdet. Fasader på komplementbyggnader ska utformas med stående träpanel och målas i faluröd slamfärg. Taken ska vara matta och utformas som sadeltak eller pulpettak. Minsta takvinkel för pulpettak är 14 grader.

Snabbfakta
Utgångspris per fastighet:
4 750 000 kr
e-prospekt
Mäklare

Rebecca

Damgren

ANSVARIG
MÄKLARE

Sarah

Tveit

REG. FASTIGHETSMÄKLARE / PARTNER

Ta chansen och bygg drömhuset på en sjönära tomt!

 • Möjlighet att bygga drömhuset
 • 1,5-plans villa kan byggas
 • Sjönära läge
 • Nära skolor
 • Nära förskolor
 • Busskommunikation precis utanför
 • Närhet till golfbana
 • Vacker härlig natur
 • Familjevänligt område
 • Lugnt och tryggt

Nu har vi nöjet att presentera dessa tre härliga tomter i Öjersjö! Tomterna bildar en egen liten oas i Hallens bykärna med vackra gamla kastanjeträd, syrener och fruktträd och man bor med badrocksavstånd till sjöar i vacker natur. Husen nås via en gemensam grusväg och möjlighet finns att upprätta gemensam gästparkering, cykelförråd eller växthus. Tomterna säljs helt utan krav på särskild husleverantör så här väljer ni fritt vilket hus och leverantör ni vill ha! Förskolor och skolor finns inom gångavstånd och bussen går precis i närheten och tar er in till centrala Göteborg på ca 15 minuter.

Nedan info avseende tomterna är hämtade från Partille kommun och återfinns i bifogade dokument i annonsen. Det är viktigt att du som spekulant läser igenom dokumenten noggrant och tar del av all info gällande fastigheterna.

Öjersjö är ett mycket familjärt område med grönskande omgivningar och flera badsjöar, Stora och Lilla Kåsjön samt Stora och Lilla Hålsjön, för ett dopp under sommaren. För den golfintresserade så ligger Partille golfklubb endast ett par minuter bort. På vintertid erbjuds skridskoåkning på sjöarna och golfbanan förvandlas till ett paradis för längdskidor. Partille Ridklubb finns även i närheten för den hästintresserade. Andra idrottsplatser såsom fotbollsplan, idrottshall, badhus, gym och padelbanor finns i närområdet.
I Öjersjö finns sex förskolor (Viljansvik, Trollskogen, Mammut Montessori, Tallmossen, Hallen och Norra Hultet) samt två grundskolor (Öjersjö Brunn F-ÅK 4 och Öjersjö Storegård ÅK 5-9). Gymnasium finns både i Partille centrum och i Mölnlycke (Hulebäck) eller Göteborg. Känner ni för en tur in till Göteborg tar ni er med bil på ca 10-15 minuter eller med buss på ca 15-20 minuter - busshållplats finns inom ca 2 min gångavstånd. Ska ni i stället iväg på äventyr lite längre hemifrån så har ni Landvetter flygplats på nära avstånd som ni når på ca 15 minuter med bil! I nya området Gökegård som byggs i närheten kommer det även öppnas en matbutik (Coop), vårdcentral och restaurang. Även Furulunds centrum finns på nära håll inom ca 2 km.

ÖJERSJÖ 3:62
Den största tomten är 1472 kvm och här finns det ursprungliga bostadshuset kvar, vilket skall bevaras för att berätta om bygdens och gårdens historia. Befintligt bostadshus är av sådan karaktär som avses i 8 kap 13 § PBL, som säger att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Varsamhets- och skyddsbestämmelser har därför införts i detaljplanen. Byggnaden skyddas genom rivningsförbud och dess exteriör ska underhållas så att dess särart bevaras. Ändring av byggnaden får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Bostadshuset har ursprungligen haft stående lock- eller locklistpanel målad i faluröd slamfärg, vitmålade småspröjsade fönster i stående format och sadeltak med matta röda lertegelpannor. Det ursprungliga utförandet ska vara vägledande vid renovering, underhåll och tillbyggnad. En tillbyggnad tillåts i byggnadens förlängning i väst, med samma nockhöjd och takvinkel som befintlig byggnad. Nockhöjden på befintlig byggnad är uppmätt till +135 och takvinkeln är ca 37 grader. Tillbyggnaden ska placeras något förskjutet för att den ursprungliga byggnaden fortsatt ska vara synlig. Fasadpanelens höjd ska följa befintlig panel. Även utbyggnaden i söder tillåts förlängas åt väster.

ÖJERSJÖ 3:189
En relativt plan tomt om 702 kvm. För ny bebyggelse medger detaljplanen en högsta byggnadsarea om 100 kvm, vilket möjliggör en bostadsyta om ca 180 kvm. Högsta nockhöjd över angivet nollplan är +138 och takvinkeln får vara mellan 32 och 38 grader för att bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym. Detta ger möjlighet att uppföra huvudbyggnad i ett och ett halvt plan. Bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym, dvs huvudsakligen i rektangulär planform, tak ska utformas som sadeltak med matta röda lertegelpannor, fasader ska utformas med stående träpanel och målas i traditionella kulörer såsom faluröd, guldockra och bruten vit och fönster ska utformas i stående format och vara sidohängda.

ÖJERSJÖ 3:188
En lite mer kuperad tomt om 777 kvm. För ny bebyggelse medger detaljplanen en högsta byggnadsarea om 100 kvm, vilket möjliggör en bostadsyta om ca 180 kvm. Högsta nockhöjd över angivet nollplan är +139 och takvinkeln får vara mellan 32 och 38 grader för att bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym. Detta ger möjlighet att uppföra huvudbyggnad i ett och ett halvt plan. Bebyggelsen ska samspela väl med sin omgivning vad gäller form och volym, dvs huvudsakligen i rektangulär planform, tak ska utformas som sadeltak med matta röda lertegelpannor, fasader ska utformas med stående träpanel och målas i traditionella kulörer såsom faluröd, guldockra och bruten vit och fönster ska utformas i stående format och vara sidohängda.

I anslutning till huvudbyggnaderna på samtliga tre tomter får komplementbyggnader uppföras till en byggnadsarea om max 25 kvm vardera. Vid den gemensamma parkeringsytan i sydväst får en komplementbyggnad om max 15 kvm uppföras som en del av gemensamhetsanläggningen, för att exempelvis fungera som förråd för cyklar. Högsta nockhöjd är 3,5 meter för komplementbyggnader inom planområdet. Fasader på komplementbyggnader ska utformas med stående träpanel och målas i faluröd slamfärg. Taken ska vara matta och utformas som sadeltak eller pulpettak. Minsta takvinkel för pulpettak är 14 grader.

TIPSA

Rebecca

Damgren

ANSVARIG
MÄKLARE

Sarah

Tveit

REG. FASTIGHETSMÄKLARE / PARTNER

 • Tomtgränser utritade för hand, för exakta gränser se fastighetskarta.
  Tomtgränser utritade för hand, för exakta gränser se fastighetskarta.
 • Fastighetskarta
  Fastighetskarta
 • Fastighetsindelning
  Fastighetsindelning
 • Kåsjön
  Kåsjön
 • Partille Ridklubb
  Partille Ridklubb
 • Allum shoppingcenter
  Allum shoppingcenter
 • Partille Golfklubb
  Partille Golfklubb

Fakta – Gamla vägen 24 - tre tomter

Typ: Tomt
Kommun: Partille
Tomtbeteckning: Öjersjö 3:62, Öjersjö 3:189 & Öjersjö 3:188
Utgångspris per fastighet: 4 750 000 kr
Vatten och avlopp: Enskilt vatten året om. Avlopp saknas
Servitut, GA, samfälligheter: Gemensamhetsanläggning: Partille Öjersjö GA:112 ändamål: Grönområden, Kvartersanläggning, Gemensamhetsanläggning: Partille Öjersjö GA:198, Samfällighet: Partille Öjersjö S:58
Planbestämmelser: Vattenskyddsområde (2022-12-20) Detaljplan (2021-10-19)
Upplåtelseform: Friköpt
Övrigt: FÖRBINDELSEPUNKTER
Förbindelsepunkter till ledningsnätet finns vid fastighetsgräns mot Gamla vägen. Även fiber och elledningar finns i Gamla vägen.

ANLÄGGNINGSAVGIFT EL, FIBER OCH TELE
Utbyggnad av elnätet till planområdet ombesörjs av Partille Energi Nät AB som täcker sina kostnader genom anläggningsavgifter för respektive
fastighetsägare. För anslutning till fibernätet i området tar Skanova ut en anslutningavgift av respektive fastighetsägare. En preliminär kostnad för elanslutning uppskattas till ca 35 000 kr och denna kostnad gäller för ägare av Öjersjö 3:188 och Öjersjö 3:189. Kostnaden är en uppskattning och kan inte garanteras vara den slutgiltiga kostnaden.

BYGGLOVSAVGIFT
Bygglovsavgift bekostas av fastighetsägarna vid bygglovsansökan (se bifogat dokument i annonsen).

ANLÄGGNINGSAVGIFT VA
Anläggningsavgift för vatten och avlopp tas ut enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa (se bifogat dokument i annonsen). En preliminär kostnad uppskattas till runt 185 000 kr per fastighet. Kostnaden är en uppskattning och kan inte garanteras vara den slutgiltiga kostnaden.
Mer info hos Partille kommun via länk: https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/vatten--avlopp/avgifter-for-vatten-och-avlopp/

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Fastigheterna är delägare i gemensamhetsanläggning, med 1/3 vardera, för gemensam grusad infartsväg, uppställningsplats sopkärl, ledningar samt med möjlighet att också upprätta gästparkeringar, komplementbyggnader och ledningar för VA, dagvatten och el som gemensamhetsanläggningar, vilket innebär att berörda fastighetsägare gemensamt kommer ansvara för anläggande samt drift och underhåll av dessa. En preliminär kostnad för gemensam infartsväg uppskattas till ca 50 000 kr per fastighet. Kostnaden är en uppskattning och kan inte garanteras vara den slutgiltiga kostnaden.
Fastigheterna är delägare i samfällighetsförening och gemensamhetsanläggningar för Hallen-området, avseende samlingslokal, lekplats, grönområde, ledningar m.m.

SERVITUT
Fastighetsägarna inom planområdet kan behöva rätt att ha enskild anläggning för ledning på annans mark.

PANTBREV
Det finns 5 st pantbrev uttagna på fastigheten Öjersjö 3:62 om sammanlagt 2 125 000 kr.
Pantbrev: Det finns 5 st pantbrev uttaget om sammanlagt 2 125 000 kr
 • Denna bostad
 • Bostäder till salu via Erik Olsson

En riktigt lyckad

bostadsaffär

När du hittat ditt drömboende hjälper vi dig gärna att sälja din nuvarande bostad. För oss är det viktigt att du känner dig trygg både när du köper och säljer bostad via Erik Olsson. Därför är våra mäklare bland de vassaste och mest engagerade i branschen. Vi anstränger oss gärna lite extra för att din bostadsförsäljning ska bli perfekt. Hos oss får du en riktigt lyckad bostadsaffär – och bäst betalt.

KONTAKTA OSS

Få kontakt med en mäklare som är expert på just ditt område.

✶ Obligatoriska fält

Intresseanmälan

Få kontakt med en mäklare som är expert på just ditt område.

✶ Obligatoriska fält

Tillbaka till toppen