Få koll på bostadsrättsföreningens ekonomi

När du ska köpa bostadsrätt måste du ha koll både på din egen ekonomi och på föreningens. En låg avgift är bra, men kanske väntar renoveringar imorgon och högre kostnader i framtiden?

Få koll på bostadsrättsföreningens ekonomi

Du står inför att köpa en bostadsrätt, det vill säga inför en av ditt livs största affärer. Självklart analyserar du i detalj hur ett köp påverkar din ekonomi; hur hög din boendekostnad blir, lånebild och så vidare. Men nästan lika viktigt är att du skaffar en bra bild av hur ekonomin ser ut i din blivande bostadsrättsförening, såväl idag som i framtiden. Månadsavgiften till föreningen är en viktig del av din boendekostnad och påverkar samtidigt värdet på din bostad.
– Ju mindre pengar du behöver lägga på avgiften, ju mer kan du, om du vill och behöver lägga på lån. En lägre avgift kan vara skillnaden mellan om du har råd att köpa lägenheten eller inte, även om priset är detsamma, säger Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska status

Men att avgiften är låg idag innebär inte att den är låg imorgon. Avgiftens nivå beror på föreningens ekonomiska status. Den påverkas mycket av hur stora lån föreningen har. Kommande renoveringar kan göra att föreningen måste ta nya lån, eller i alla fall inte kan amortera av lika mycket som annars. Det medför ökade räntekostnader och därmed högre avgifter.

– Två föreningar kan ha ungefär samma avgift och samma siffror i årsredovisningen nu. Om den ena nyligen har bytt stammar och tak och den andra står inför att göra dessa renoveringar kan skillnaden i avgift snart vara stor. När du granskar årsredovisningarna ska du titta särskilt noga på två saker: dels hur stora lånen är, dels hur hög räntan på dem är.

Kanske betalar föreningen väldigt låga räntor idag. Vad händer då i framtiden när lånen ska förhandlas om? Blir det högre ränta, och hur påverkar det avgifterna? säger Erik Olsson.

Lån i bostadsrättsföreningen

Om föreningens lån är stora påverkas ekonomin mer av ränteförändringar, både uppåt och nedåt. Sätt det totala lånebeloppet i relation till det andelstal din lägenhet har, så ser du hur stor del av förenings lån som belastar din bostad. Tänk på att det är extra riskabelt att köpa i en högt belånad förening om du själv belånar din bostad mycket. När räntan går upp får du högre avgift samtidigt som räntorna på dina lån ökar. Att sätta sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi är inte bara ett sätt att hitta framtida risker och hot, det kan finnas möjligheter också.

– Kanske äger föreningen några lägenheter eller en råvind som man planerar sälja. Då kan lånen amorteras ner, avgifterna bli lägre, lägenhetens värde öka och ge en skjuts i bostadskarriären.

Checklista för att se över en bostadsrättsförenings ekonomi

Checklista till bostadsrättsföreningens ekonomi

1. Avgiften
Jämför avgiften med andra föreningars. Hur kommer avgiften att ändras i framtiden?

2. Årsredovisningen
Läs föreningens årsredovisningar för några år tillbaka. Studera kassaflödet minst lika noga som om föreningen går med vinst eller förlust. Om intäkterna inte räcker för att betala utgifterna måste föreningen ta nya lån. Då blir avgiften högre.

3. Lånebilden
Räntekostnaderna är ofta avgörande för föreningens ekonomi och därmed för medlemmarnas avgifter. Hur kommer föreningens ekonomi att påverkas när räntan på rörliga lån förändras och bundna lån omförhandlas?

4. Nyckeltal
Några intressanta nyckeltal för föreningens ekonomi: belåningsgrad (banklån/kvadratmeter), räntekänslighet (räntekostnaden/totala intäkter).

5. Underhållsplanen
Få besked av styrelsen om vilka renoveringar som är gjorda och vilka som behöver göras på kort och lång sikt. Be att få ta del av underhållsplanen, om det finns en sådan. Är den uppdaterad tyder det på att styrelsen är engagerad.

6. Andra tillgångar
Äger föreningen marken? Det ger en stabilare ekonomi. Finns affärslokaler som ger hyresintänkter?Är intäkterna säkra? Finns det lägenheter eller andra ytor som kan säljas?

Köpguide

Fler tips inför att du ska köpa bostad finns i vår Köpguide.

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen