Erik Olsson Franchise

vi skapar Sveriges starkaste franchisesystem

1997 bestämde sig Erik Olsson att utmana fastighetsmäklarbranschen genom att öppna ett mäkleri som tog sin utgångpunkt i att både köparen och säljaren är lika viktiga. Genom att utmana en traditionsbunden bransch och ha modet våga göra annorlunda har vi stuckit ut på ett sätt som kunderna uppskattar. Vi har nått framgång i alla de områden vi etablerat vår verksamhet på och vår unika metod har gjort att vi år efter år kunnat gett våra kunder bäst betalt. I Stockholm, i Malmö och i Göteborg.

Vi har nu bestämt oss att för att utmana fastighetsbranschen i hela landet med ett erbjudande till landets bästa mäklare att bygga långsiktiga värden i sig själv och i sitt företag. Vår målsättning är att erbjuda ett system som är så attraktivt att vi blir ett bolag där våra medarbetare vill pensionera sig.

De närmaste fem åren har vi som målsättning att öppna minst 30 st nya Franchisedistrikt, med över 500 fastighetsmäklare och minst 200 delägare. Vår tro är att den som är med och äger den verksamhet man arbetar i bryr sig i större utsträckning om så väl kundnöjdhet som lönsamhet. Vi kommer därför att bygga våra distrikt med många delägare, till skillnad från traditionella mäklerier där endast en person äger och de andra är anställda.

Att starta ett nytt företag kan upplevas som en stor utmaning för de flesta. Vi kommer därför att erbjuda en nyckelfärdig lösning där den som vill bli delägare förvärvar aktier i det redan uppstartade bolaget och redan från start kan arbeta med sina styrkor - nämligen genom att sälja bostäder.

Vår modell är dessutom helt marknadsunik genom att Erik Olsson Fastighetsförmedling erbjuder den delägare som efter några år väljer att lämna systemet en rejäl ersättning om bolaget når sina mål.

Vi vill, tillsammans med Sveriges bästa fastighetsmäklare, bygga en verksamhet och dela på framgången.

Välkommen att höra av dig om du är, eller har potential att bli, en av landets bästa fastighetsmäklare med delägande inom Erik Olsson Franchise.

Vill du veta mer?

Maths Alvfalk, Tillväxtchef
070-772 73 74
 

Tillbaka till toppen