Partner light

Med några år i yrket och med goda resultat är det dags för nästa steg, ett partnerskap med oss på Erik Olsson. Här erbjuder vi våra mäklare att prova på hur det är att driva eget företag och dra nytta av alla de fördelar det innebär att ha ett eget bolag. Vi ersätter dig med en stor del av provisionen utan att du tar några finansiella risker eller behöver investera några pengar. Du får ett större inflytande över din vardag och kan planera din ekonomi på ett flexiblare sätt än en traditionell anställning.

Tillbaka till toppen