Temperaturen och trender på nyproduktionsmarknaden

Den senaste tiden har bostadsmarknaden tagit fart med priser som närmar sig all time high. Samtidigt har Coronan förändrat våra liv på ett sätt som påverkar våra prioriteringar. Klas Pettersson, VD på Erik Olsson Nyproduktion, berättar hur detta påverkar nyproduktionsmarknaden, och vilka trender han ser där som påverka framtidens bostäder.

Hur ser det ut med utbud och efterfrågan för nyproduktion? Är det någon skillnad jämfört med tidigare år, och ser ni någon effekt av Coronan?

Nyproduktionsförsäljningen på ritning ökade under hösten 2019, men fick sig en törn precis som den vanliga marknaden när Coronan slog till under mars och april. Idag skulle jag säga att vi har en bra balans mellan utbud och efterfrågan. Det överutbud som fanns i vissa lokala områden har branschen lyckats beta av. Idag säljer vi bra i alla typer av projekt med olika tillträdeshorisonter. Vi har faktiskt en starkare marknad idag än innan Coronan så jag ser positivt på framtiden.

Drivande faktorer för det är att de flesta förväntar sig att den låga räntan är här för att stanna och att de flesta som vi ser som köpare inom nyproduktion fortfarande har kvar sina jobb och inte känner samma oro som i början av Coronapandemins utbrott. Men också att vi värderar boendet högre när vi spenderar mer tid hemma. Är man bra på att snappa upp vad hushållen faktiskt efterfrågar kommer nyproduktionen att ha en än starkare attraktion jämfört med att köpa en begagnad bostad i framtiden.

 

Vad tror du om framtidens bostäder, och ser du några trender i vad marknaden efterfrågar?

Det är en jätteintressant och aktuell fråga. Inom nyproduktionen såg vi hur amorteringskraven medfört att man bygger mer yteffektivt idag jämfört med tidigare. Det är inte ovanligt att du hittar riktigt bra tvåor på 45 kvm istället för 55 kvm, eller fyror på 85 kvm istället för 105 kvm som det var förr. Jag tror yteffektivitet fortsatt kommer vara viktigt på många lokala marknader, och framför allt i storstadsområden. Även stora balkonger, terrasser och uteplatser fortsätter att efterfrågas.

Coronan har påverkat vårt sätt att leva. Intresset för boendet har ökat vi prioriterar lite annorlunda när vi väl ska byta bostad. Det ”tredje rummet” är en trend vi kommer se mer av i framtiden. Med det tredje rummet menar jag gemensamma ytor i ett projekt som exempelvis co-working ytor när fler jobbar hemifrån, övernattningsrum när besökande gäster inte får plats att sova i den egna bostaden, gemensamhetslokal som kan användas som ett förlängt vardagsrum för större middagar, fester, barnkalas och födelsedagar - kanske med möjlighet att flytta ut till en angränsande privat del av gården eller terrassen.

Det blir intressant att se hur Coronapandemin kommer att påverka oss i våra preferenser om hur och var vi vill bo. För bostadsrätter i flerbostadshus har fram till idag kommunikationer, och framför allt spårbunden kommunikation, varit viktig för attraktiviteten, och vilka som är intresserade av projektet och prisbilden. Men om jag inte kommer att vara på kontoret mer än 2 dagar i veckan är kanske inte närheten till snabba kommunikationer lika starkt prioriterat. Pendlar man inte till jobbet varje dag spelar restiden inte lika stor roll. Istället kanske fler hushåll än tidigare väljer en lite större lägenhet närmre naturen givet att vardagspusslet i övrigt med avstånd till förskolor, skolor och butiker går ihop.

En annan fråga är hur behovet av egen bil blir om man lever lokalt. Bilpooler i flerbostadshus likväl som bra lösningar för vanliga cyklar och elcyklar kommer förmodligen prioriteras. Den gröna trenden med miljö, mat, träning och hälsa lär fortgå. Kolonilotten kanske inte får en ny renässans i den form vi känner den, men odlingslotter på föreningens gemensamma ytor som innergård och takterrasser blir säkert mer vanligt. Att fler vill bo i hus, radhus, parhus ser vi tydligt. Där handlar det främst om att kommunerna ska utveckla sådana byggrätter i storstäderna. Efterfrågan finns.

Läs mer om Erik Olsson Nyproduktion och vilka projekt vi jobbar med här

Tillbaka till toppen