Köpa bostad utomlands

När du köper bostad utomlands är det extra viktigt att du är insatt i de juridiska konsekvenserna så att allt blir som du har tänkt. Tillsammans med vår samarbetspartner Familjens Jurist, som är experter på familje- och bostadsjuridik, hjälper vi dig att ordna juridiken som behövs om du köper, äger eller säljer bostad utomlands.

Att köpa bostad utomlands är både spännande och roligt, men det kan vara förknippat med vissa frågeställningar som vi inte är vana vid. När det gäller bostäder i utlandet är det extra svårt att vara insatt i olika typer av viktig juridik som påverkar. Genom att vara insatt i de juridiska effekterna när du köper, äger och säljer en bostad utomlands minskar du risken för missförstånd och besvikelser. Var därför proaktiv och ta reda på de juridiska förutsättningarna innan du agerar. Passa också på att skriva de avtal som behövs innan det är för sent.

Lagstiftningen

Lagstiftningen i olika länder skiljer sig ofta mer än man tror. Även inom EU är skillnaderna förvånansvärt stora. Därför är det viktigt att du ser över din juridiska situation om du planerar att köpa bostad eller redan har bostad utomlands.

Genom att göra rätt från början och ordna med viktiga dokument kan du undvika problem som är svåra- ibland omöjliga - att lösa när det oförutsedda väl har hänt och du varken har dokument eller lagen på din sida. Juridiken kan vara snårig nog när man bara ska ta hänsyn till svensk lagstiftning vid köp av bostad. När ytterligare ett landslagar och regler blandas in är det tryggt att ha en kunnig jurist till sin hjälp. Juridiken och kulturen skiljer sig mellan länder.  

Lagfart 

Tänk till exempel på att lagfart ska finnas på både lägenheter och hus för att undvika obehagliga överraskningar. Bland annat i Spanien säger lagen att den som står som ägare av bostaden den 1 januari är betalningsskyldig av fastighetsskatt för hela året. 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med svar på följande frågor:

Kan jag köpa en fritidsfastighet utomlands genom en svensk fullmakt? Eller krävs att fullmakten uppfyller de regler i det landet där egendomen är belägen? 

Är ett undertecknat privat köpeavtal tillräckligt i Spanien exempelvis för att registrera äganderätten?

Vilket lands lag gäller om du bor delar av året utomlands?

Kan jag vara folkbokförd i ett EU-land och ha hemvist i ett annat EU-land?

Vilket lands lag gäller vid arv och vilket lands domstol/myndighet är behörig att ta upp frågan om arv? 

Många länder har kvar arvsskatt och gåvoskatt. Hur påverkar det vid ett dödsfall? 

Vad krävs för att testamente och äktenskapsförord ska gälla i annat land?

Vi på Erik Olsson tycker det är viktigt att du kan göra trygga bostadsaffärer även i utlandet. Därför har vi ett speciellt erbjudande med rådgivning och upprättande av testamente från Familjens Jurist som vänder sig till dig som funderar på att köpa eller redan äger en bostad utomlands. Hör av dig till oss så ger vi dig en värdecheck så du kan ta del av vårt erbjudande. 

Kontakta Jan Löwes på telefon 072-701 06 93 eller jan.lowes@erikolsson.se

Tillbaka till toppen