Erik Olsson Nyproduktion

Marknadsrapport - Stockholm

Erik Olsson Nyproduktion sammanställer marknadsrapporter fyra gånger per år. I våra marknadsrapporter kommenterar vi både nyproduktion samt successionsmarknad där vi löpande mäter mönster bland annat gällande utbud, visningsbesökare och kvoten osålt.

Successionsmarknad och nyproduktionsmarknad är kommunicerande kärl. På successionsmarknaden ser vi trender ochförändrat beteende tidigare som sedan oftast slår igenom och påverkar nyproduktionsmarknaden.  

Tillbaka till toppen