Din kundresa

Här nedan försöker vi guida dig genom en generell beskrivning av hur vägen till ditt nya hem kan se ut. Observera att på respektive projekthemsida finns information om hur processen går till för det specifika bostadsprojekt du är intresserad av och du kan alltid kontakta oss med de frågor du har.

Intresseanmälan

När du ser en bostad eller ett bostadsprojekt som du intresserar dig av ska du göra en intresseanmälan. Tidpunkten för en intresseanmälan utgör ofta tidpunkten för din kö-plats för det fall du vill gå vidare och köpa en bostad i samband med en säljstart. 

Säljstart

Det tillfälle då bostäderna i ett projekt släpps till försäljning. Det finns både allmänna säljstarter som är öppna för alla att besöka och närvara på samt så kallade VIP-säljstarter. En VIP-säljstart är istället en säljstart för utvalda kunder.  Det kan vara kunder som är medlemmar hos bostadsproducenten, som bosparar genom dem eller i vissa fall särskilda intressenter som bostadsproducenten tillhandahåller vilka anmält intresse i tidigt skede.

På säljstarten närvarar fastighetsmäklaren och oftast personal från bostadsproducenten, bostadsrättföreningen och/eller husleverantören.

Projektet presenteras och som intressent får du material som prislistor, ritningar, objektsbeskrivningar och annat material som underlag för ditt köpbeslut.

Köpanmälan

Meddelande om att du önskar gå vidare och köpa en viss bostad. Många gånger räcker det inte med en intresseanmälan utan du behöver aktivt göra en köpanmälan för erbjudas köpa en bostad i samband med säljstart.

Bokningsavtal

Ett bokningsavtal är ett avtal som skrivs mellan dig som tänkt framtida köpare och bostadsutvecklaren. Det betyder att bostaden är reserverad för att du senare ska få köpa den. Vanligen betalar man en bokningsavgift om 20 000 till 50 000 kr. Ett bokningsavtal är inte juridiskt bindande utan du kan ångra dig. Om du väljer att inte fullfölja din bokning blir du av med en del av din betalda bokningsavgift vilket regleras i bokningsavtalet. Vanligen 7 000 till 20 000 kr.

I vissa projekt används ej bokningsavtal utan ett förhandsavtal eller upplåtelseavtal tecknas som första avtal.

Förhandsavtal (bostadsrätt)

Är ett bindande avtal som tecknas mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Vanligen tecknas avtalet mellan 12-30 månader innan beräknat tillträde till bostaden. Ofta erläggs en förskottsbetalning i samband med förhandsavtalet. Beloppet bestäms av bostadsrättsföreningen men är ofta runt 100 000 kr. Eventuell tidigare betald bokningsavgift tillgodoräknas.

Tillval

I vissa bostadsprojekt finns möjlighet att påverka inredning och material i bostaden. Ibland finns fria val som är kostnadsfria. Men de flesta val är så kallade tillval. Du betalar då extra för att anpassa bostaden utifrån dina önskemål.

Försäljning av ursprungsbostad

Ett köp av en ny bostad betyder många gånger att man behöver sälja det man flyttar från. Men när ska man egentligen sälja? Och vad ska man tänka på? Vi samarbetar med Erik Olsson Fastighetsförmedling och sätter dig i kontakt med den mäklare som är kunnig just i ditt område och på din bostadstyp. Tillsammans hjälps vi åt för att göra ditt bostadsbyte så smidigt och lönsamt som möjligt.

Upplåtelseavtal (bostadsrätt)

En bostadsupplåtelse är det sista avtalet som skrivs mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Vanligtvis tecknas upplåtelseavtalet omkring 4-6 månader innan tillträdet. Vid tecknandet betalar du ofta en handpenning om 10% av bostadens pris med avdrag för tidigare erlagda betalningar (eventuell bokningsavgift och förskottsbetalning). Vid detta tillfälle är du också medlem i föreningen och du kan, för det fall behov finns, sälja om din bostadsrätt. Om så rekommenderar vi att du kontaktar projektets mäklare för att stämma av förutsättningar, villkor och vad man behöver tänka på när man säljer om.

Köpekontrakt och entreprenadavtal (äganderätt)

För köp av äganderätt och äganderättslägenhet tecknas istället ett köpekontrakt för fastigheten och ett entreprenadavtal för byggnationen. Dessa avtal är bindande och här regleras alla överenskommelser om köpet.

Slutbesiktning

När det är dags för slutbesiktning är det inte långt kvar. Några veckor innan tillträdet besiktigas bostaden av en opartisk besiktningsman. Eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas av entreprenören innan tillträdet. I vissa projekt bjuds du som köpare in till en besiktningsgenomgång innan tillträde.

Tillträde

Är den dag då du ska ha slutbetalt din bostad och får nycklarna. Ofta möter en representant från bostadsproducenten dig för genomgång av det praktiska kring bostaden.

Garantibesiktning

Två år efter slutbesiktningen genomförs en garantibesiktning. Vid denna bedömer en oberoende besiktningsman om nya fel har uppstått sedan slutbesiktningen samt om entreprenören ska åtgärda dessa. Till detta tillfälle bjuds även du som äger bostaden in. Normalt slitage av en bostad omfattas inte av besiktningen.

Tillbaka till toppen