Håll dig uppdaterad med vår marknadskommentar

✶ Obligatoriska fält

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden juli 2022. 

Marknadspsykologin har försämrats trots att förutsättningarna fortfarande är goda. En ovanligt negativ förväntan på bostadsprisernas utveckling baserat på ränteoro styr marknaden. Mer och mer av räntehöjningarna som diskonterades i Erik Olsson Bostadsindex är redan genomförda och förbrukade.

Redan i våras visade Erik Olsson Bostadsindex att bostadsmarknaden väntade sig stora räntehöjningar med över 1,3%. Det är bra att marknaden var förberedd nu när inflationen i Sverige ökar ytterligare till 8,5%. En nivå vi inte haft på över 30 år. Att inflationen i USA är den högsta på över 40 år får amerikanska centralbanken att höja räntan mer än annars. Det gör vår riksbank ännu mer benägen att höja räntan i Sverige för att stärka kronan så vi inte importerar inflation utöver den höga inflationen vi har ändå för att kronan är så svag. Samtidigt som det talas mycket om Riksbankens räntehöjningar i media har de längre räntorna på bostadsobligationer, som bankerna finansierar sina bostadslån med, faktiskt fallit i Sverige. Långa räntor som styr lån med långa bindningstider gick upp redan runt årsskiftet när finansmarknaden började diskontera en högre inflation. Då låg Riksbanken kvar med 0% på styrräntan, som är grunden för rörliga räntor. Att de långa bolåneräntorna stiger först gör att det tyvärr är för sent att binda sina räntor när de korta räntorna väl blir obekvämt höga. Tåget med bundna räntor går innan det med korta. Omvänt gör det nu att de långa räntorna har gått ner med ca 0,5% på bara några veckor för att finansmarknaden börjar tro att räntehöjningar världen runt skapar en kommande konjunkturnedgång som sänker inflationen. Samtidigt fokuserar media och oron på bostadsmarknaden, på att Riksbanken kommer att höja styrräntan så att de rörliga bolåneräntorna fortsätter att stiga. Eftersom förutsättningarna i grunden fortfarande är gynnsamma för bostadsmarknaden med hög sysselsättning och historiskt låga bolåneräntor är det oron för högre räntor som gör bostadsmarknaden avvaktande med större utbud och lägre priser som följd. Om marknaden räknar med en lägre inflation om några år kan det stärka bostadsmarknaden genom att det får hushållen att oroa sig mindre för kommande ränteökningar från Riksbanken. Räntan, eller snarare oron för räntehöjningar, är den viktigaste faktorn för bostadsmarknaden just nu.

Mindre bostäder i studentstäder kan stärkas nu när det andra antagningsbeskedet till universitet och högskolor skickas ut. Små bostäder har lidit av att unga köpare har extra svårt med finansieringen.

Pressen på bostadspriserna ökar från flera håll. Hög inflation med prishöjningar på livsmedel och annat man måste konsumera ger lägre reallöner i kombination med höjda räntor som ökar boendekostnaden. Samtidigt kan boendet komma att prioriteras ner. Allt det minskar betalningsviljan för bostäder.

Det är viktigt att det säljs undan bostäder om utbudet skall balanseras av efterfrågan efter sommaren. Annars finns det en risk att marknadspsykologin och en förväntan om lägre bostadspriser blir självförverkligande genom att köparna väntar ut säljarna till de har accepterat en ny och lägre prisnivå.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att sommaren brukar ge lägre aktivitet i projekt med tillträde en bit bort i tiden. I år upplever vi att även det osäkra marknadsläget spelar in. Samtidigt vill många fortfarande bo nytt. Om utbudet är begränsat och bostaden upplevs som prisvärd gör vi ändå affärer. Vi har en del projekt som knappt påverkats alls utan fortfarande efterfrågas ungefär som tidigare säger Klas Petersson, som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm gör den låga aktiviteten att man bör vara försiktig med att dra så mycket slutsatser. Marknaden stärks av att utbudet är så lågt. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är låga 5%.

I Göteborg är utbudet och andelen osålda bostäder högre än det brukar vara i juli. Marknaden ställer större krav både på mäklarens förberedelser och engagemang samt på bostadens egenskaper. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är nere på 11%.

I Malmöområdet är det många som velat tidigarelägga sin försäljning samtidigt som köparna är avvaktande. Det är svårt att komma till avslut. Det ökar utbudet och andelen osålda bostäder. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen mycket lågt nu.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.

Med god information om bostadsmarknaden får du ett försprång. På Erik Olsson informerar vi vår omgivning för att ge bättre förutsättningar till välgrundade beslut. I marknadskommentaren ger vi vår analys och syn på bostadsmarknaden varje månad. Kvartalsvis fokuserar kommentaren på vårt index Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, med spännande och unik information som media ofta refererar till. Läs mer om Erik Olsson Bostadsindex här >.

Få vår marknadskommentar så snart den släpps.

✶ Obligatoriska fält

Tillbaka till toppen