Så här förutser vi på Erik Olsson Fastighetsförmedling bostadsprisernas långsiktiga utveckling

7 faktorer som påverkar bostadspriserna

På Erik Olsson Fastighetsförmedling använder vi en modell med 7 faktorer för att förutse bostadsprisernas långsiktiga utveckling. Modellen har varit träffsäker tidigare. Oftast har vi förutsett utvecklingen väl både i upp- och nedgångar.

Faktorerna som påverkar bostadspriserna mest

Tre av faktorerna: sysselsättning, disponibel inkomst och ränta har i särklass störst betydelse. Hur många som arbetar, hur mycket pengar vi har i plånboken och hur höga räntorna blir på våra bostadslån är fundamentala faktorer, både för en enskild bostadsaffär, och för hela bostadsmarknaden. Därtill kommer de fyra faktorerna: psykologin, börsen, befolkningsutvecklingen, och nyproduktion, som påverkar bostadsmarknaden olika mycket vid olika tillfällen.

Antalet plånböcker, och storleken på dem, är naturligtvis avgörande för bostadsprisernas utveckling. Sysselsättning och disponibel inkomst är de två faktorer som brukar påverkar bostadspriserna mest. Det är ganska logiskt - ju fler som jobbar och ju mer pengar vi har i plånboken, desto mer kan vi investera i vår bostad. -Storstadsbon brukar vara villig att lägga cirka 30 procent av sin disponibla inkomst på bostaden säger Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Räntan

Räntan, och då bolåneräntan, är en av de faktorer som påverkar bostadspriserna allra mest. Nivån på bolåneräntan har stor betydelse för hur hög vår boendekostnad blir. Det påverkar i sin tur bostadspriserna säger Erik Olsson. Ju lägre räntor, desto större möjlighet för fler att låna mer för att köpa bostad. Många år med låga bolåneräntor och stigande bostadspriser har ökat bostadslånen och räntekänsligheten så att räntan har blivit en ändå viktigare faktor för bostadsprisernas utveckling.

Av de sju faktorer som påverkar bostadspriserna har psykologin haft ovanligt stor betydelse sedan Lehman Brothers krasch i september 2008. Sedan dess har det uppstått kriser som har skapat oro med jämna mellanrum, trots att den underliggande konjunkturen egentligen har varit positiv. Psykologin är mycket flyktigare än de andra faktorerna, som ändrar sig rätt långsamt. Den kan ändra sig både mycket och snabbt ett sätt som påverkar marknaden mycket under en kortare tid. Om psykologin skapar en trend kan den bli självförverkligande. Psykologin handlar om hur man tror att de andra faktorerna kommer att utvecklas. Om man tror man vet hur marknaden kommer att påverkas agerar man så redan i förväg.

Börsen

Börsen, eller aktiemarknaden, påverkar bostadsmarknaden indirekt. Börsen brukar reagera lite före konjunkturen medan sysselsättningen påverkas med fördröjning. I praktiken är det naturligtvis få som köper en bostad genom att sälja aktier. Däremot påverkar börsutvecklingen marknadspsykologin samtidigt som börsen ofta är en bra termometer på ekonomin i stort.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen med in- och utflyttning till ett område och demografiska förändringar är en faktor som påverkar bostadspriserna genom att efterfrågan påverkas.

Nyproduktion & Bostadsutbud

Den sista av de sju faktorerna vi arbetar med är Nyproduktion / bostadsutbud. Nyproduktionsmarknaden och successionsmarknaden med ”begagnade bostäder” hänger ihop. Nu har man sålt av utbudsöverskottet som bildades inom nyproduktionen för några år sedan. Det har gjort nyproduktionsmarknaden stark med ett balanserat utbud på ett sätt som stärker den totala bostadsmarknaden.

Månadsvis marknadskommentar

Håll dig uppdaterad om bostadsmarknaden med vår marknadskommentar.

Tillbaka till toppen