Är du sambo? Detta säger lagen om boende och ägande!

Skillnaden på att äga bostad som sambo och gift

När man separerar är det mycket som ställs på sin spets. Det är en ny situation som ofta gäller så väl pengar som känslor och praktisk vardagslogistik. I samarbete med Endbright, en digital plattform som erbjuder hjälp med olika frågor som kan behöva hanteras i en separationsprocess, ger vi dig tips som vi hoppas hjälper dig. Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop och blir sambor. Men precis som all juridik så är det ofta snårigt och svårt att veta vilka rättigheter man har. Vad säger sambolagen och vad händer om man separerar?

Vad är sambolagen?

Sambolagen reglerar vad som gäller när sambor bor i gemensamt boende. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Sambolagen gäller till dess ni undertecknar ett samboavtal där sambolagen helt eller delvis avtalas bort, alternativt från det att samboförhållandet upphör. Upp till 12 månader efteråt kan vem som helst av samborna begära bodelning enligt sambolagen. När bodelningen är klar eller de 12 månaderna passerat kan inte längre någon av de tidigare samborna begära bodelning.

Samboegendom och samäganderätt

I sambolagen finns två viktiga begrepp: samboegendom och samäganderätt.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen inköpts för gemensam användning. I samboegendomen ingår inte så kallad enskild egendom, dvs sådant som undantagits i exempelvis testamente eller gåvobrev, eller som man fått i arv.

Utöver bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk kan det finnas andra saker som en av er köpt, men som är för gemensamt bruk, exempelvis en båt eller en bil. Då pratar man om samäganderätt. Samäganderätt handlar ofta om något av följande situationer:

• Egendomen ska vara köpt av ena sambon men för gemensamt bruk.

• Den andra sambon ska ha möjliggjort/underlättat köpet genom ett ekonomiskt bidrag.

• Samborna ska ha förutsatt samägandet till egendomen.

Vid en eventuell bodelning kan den ena sambon få del av egendomen baserat på samäganderätten.

Måste bodelningen ske vid separation mellan sambor?

Bodelning är inte lagstiftat för sambor, men om någon av samborna begär bodelning ska bodelning ske. Dock rekommenderas att man gör en bodelning även som sambor. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde. Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen.

Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid separationen. Om ni äger en villa och någon av er ska överta bostaden måste det framgå i bodelningsavtalet för att denne ska få lagfart på hela fastigheten. Utan bodelningsavtal kommer Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans.

Vem har rätt till boendet efter separation mellan sambor?

Den som har störst behov av bostaden och som också har råd att ensam betala kostnaderna för bostaden har rätt till boendet. Barnens boende väger tungt och den som efter separationen ska bo mestadels med barnen anses oftast ha störst behov av bostaden. Finns det inga barn brukar bedömningen göras utifrån vem som har bäst förutsättningar att skaffa en annan bostad.

Är det en hyresrätt kan den tas över av den som har störst behov men är det en bostadsrätt eller hus måste också den som tar över huset eller bostadsrätten ha råd att ekonomiskt ersätta den andres del för bostaden.

Varför samboavtal?

Ett samboavtal kan bygga på sambolagen eller helt avtala bort den, allt beror på vad ni som par vill. Att ha ett samboavtal på plats skapar trygghet för framtiden. I detta kan ni avtala i detalj om vad som ska gälla vid en eventuell separation, och därmed undvika konflikter kring vad som är samägt och som ska ingå i samboegendomen, och vad som inte är det.

Tack vare samarbetet mellan Erik Olsson och Endbright får du 10% rabatt på Endbrights samtliga rådgivningssessioner inom juridik, ekonomi och välmående. Här bokar du.  

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen