Så här fungerar högkostnadsskyddet som kompenserar för höga elpriser

Efter olika utspel från politikerna har vi fått många frågor om hur ”högkostnadsskyddet” för el fungerar, och hur det påverkar den som köper eller säljer en bostad.

Höga elpriser - högkostnadsskydd

Om högkostnadsskyddet

Stödet är tänkt som en kompensation för att politikerna räknar med att elpriserna kommer att bli höga under vintern 2022 – 2023. Att utbetalningen av pengarna dröjer skapar en del problem. För den som bor kvar i sin bostad som vanligt innebär förseningen att man inte får kompensationen förrän man redan har varit tvungen att betala fakturor för den dyra elen som man kompenseras för. För den som gör en bostadsaffär är det viktigt att tänka på att alla pengarna kommer att betalas ut till den som hade elavtalet 17 november 2022. Det gäller även om den personen flyttar från huset så att den nya ägaren betalar de dyra elräkningarna under vintern som politikerna vill att stödet skall kompensera för. För att slippa besvikelser i efterhand rekommenderar vi att den som gör en bostadsaffär nu i höst och under vintern har med en text om hur högkostnadsskyddet för el skall hanteras i avtalet. 

När kommer utbetalningen genomföras för högkostnadsskyddet?

Enligt kommunicerad plan är tanken att pengarna, som totalt är ca 55 Mdr kronor, kommer betalas ut i februari 2023. Tanken var att pengarna skulle betalas ut i början av 2023. När Energimarknadsinspektionen överraskade genom att bestämma att det skall vara ett tak för storleken på de automatiska utbetalningarna (som bara berör elintensiva företag) berättade Svenska Kraftnät att det beslutet gör att man måste förhålla sig till komplexa EU-regler på ett sätt som försenar processen. Hur stor förseningen blir är oklart.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Hur många kWh man får ersättning för baseras på den historiska förbrukningen som uttagspunkten hade under oktober 2021 - september 2022..

Norr om Dalarna får man ingen ersättning. I elområde 3 (bland annat Mälardalen) blir ersättningen 0,5 kr / kWh. I elområde 4 (stora delar av södra Sverige) blir ersättningen 0,79 kr / kWh.

Stödet fördelas till ”uttagspunkten”, som är den punkt där bostaden tar emot strömmen från elnätet.

Stödet betalas ut till den elanvändare dvs kund som har elnätsavtal för anslutningen vid en beslutad tidpunkt (kallad brytpunkt). Denna tidpunkt är nu fastställd till 17 november 2022, som är dagen efter att Energimarknadsinspektionen fattade beslut om Svenska kraftnäts ansökan.

Eftersom stödet omfattar alla (hushåll, företag och organisationer etc) som har ett avtal med ett elnätsföretag får även bostadsrättsföreningar ta del av stödet på samma sätt som andra elanvändare. Hur stort stödet blir beror mycket på hur mycket el föreningen förbrukar för uppvärmning, belysning av gemensamma ytor etc.

Stödet är stödet inte tänkt som en återbetalning eller kompensation för att elpriserna har varit höga, utan för att de förväntas bli höga i anslutning till kommande vinter. Att det talas om förbrukningen under oktober 2021 - september 2022 beror bara på att den förbrukningen ligger till grund för beräkningen av ersättningen för framtida konsumtion. Hushållen har faktiskt redan kompenserats med utbetalningar för att kompensera att elpriserna var höga redan under den förra vintern. Baserat på det kan man tycka det naturliga är om den som flyttar in i en bostad, och bor där under den kommande vintern, är den som får det högkostnadsskydd som politikerna föreslår eftersom stödet handlar om att kompensera för att man antar priset på den el som kommer att konsumeras i den nya bostaden blir högt.

Brytpunkt för vem som får ersättningen 

Att stödet går till den som står på elavtalet vid tillfället för brytpunkten, den 17 november 2022, gör att personer som köpt en ny bostad, och har tagit över elabonnemanget från säljaren innan brytpunkten, kommer att få alla pengarna när de betalas ut av Försäkringskassan. Hela ersättningen för en förbrukning motsvarande tolvmånadersperioden oktober 2021 – september 2022 betalas då till den som flyttat in och har elavtalet på bryttidpunkten för ersättningen. Stödet är alltså inte en ersättning för hushållens historiska elkostnader, som det redan har betalats ut ersättning för tidigare. Om parterna i en bostadsaffär inte vill att den som får utbetalningen skall få hela stödet måste de avtala om det. Ett exempel kan vara att man avtalar om att säljaren som får hela stödet utbetalat till sig om han eller hon hade elavtalet för bostaden den 17/11-22, ersätter köparen med en överenskommen del av stödet om köparen kommer att betala elektriciteten för bostaden under vintern beroende på när tillträdet är. Även om parterna vill att den part som får ersättningen betalad till sig skall få behålla hela ersättningen kan det vara bra att dokumentera det i ett avtal för att minimera risken för tvister senare.

Läs mer

Här kan du läsa mer om hur stödet fungerar hos Svenska Kraftnät: 

Här kan du läsa mer om vem som får stöd och hur hos Svenska Kraftnät: 

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen