Erik Olsson Bostadsindex

statistik om läget på bostadsmarknaden

Erik Olssons bostadsindex (EOBi) har sedan oktober 2010 gett en indikation på hur våra visningsbesökare tror att den svenska bostadsmarknaden kommer att utvecklas.

På den här sidan hittar du alltid vårt uppdaterade Bostadsindex och den senaste marknadskommentaren från Erik Olsson.

Vad är Erik Olssons Bostadsindex?

Erik Olssons Bostadsindex bygger på enkätsvar från besökare på våra bostadsvisningar. Det som skiljer Erik Olssons Bostadsindex från andra liknande barometrar är att de som svarar på enkäten befinner sig på bostadsmarknaden. De är på väg att köpa en ny bostad och är i regel mer pålästa än gemene man.

Enkäten består av fyra frågor och de tillfrågade letar efter en bostad i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

1. Hur tror du att bostadspriserna i din stad kommer att utvecklas de kommande 12 månaderna?

2. Hur tror du att din hushållsekonomi kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna?

3. Hur hög framtida rörlig boränta kalkylerar du med när du räknar på dina bostadslån?

4. Ungefär hur stor andel av bostadens pris räknar du totalt med att belåna?

 
 
 
 
 
Kommentar maj 2019

Visningsbesökarnas syn på bostadsprisernas utveckling är idag mer positiv. Nettot (andel stigande priser - andelen sjunkande) stiger från extremt låga -19 till neutrala 0.                                                                                                                                                                                       

Förra kvartalets pessimism visade sig vara tillfällig. Nu är förväntningarna på ungefär samma nivå som de varit sedan stabiliseringen efter turbulensen och prisnedgångarna hösten och vintern 2017 – om man undantar förra kvartalet. Många har gått från att tro på sänkta priser till oförändrade.                                                                                                                                                                                                     

23 % räknar med att bostadspriserna ökar de kommande 12 månaderna. Det är en ganska låg andel, men lite fler än förra kvartalet.                                                                                                                                                                                  

Hela 15 procentenheter färre än förra kvartalet räknar med prisnedgångar. Av dessa 23 % är det bara 3 % som tror på kraftiga prisfall på 10 % eller mer.                                                                                                                                                              

54 % (43%) tror på oförändrade priser. Det är fortfarande hela 97 % som räknar med en positiv eller negativ förändring som är mindre än 10 %.                                                                                                                                                                              

23% räknar med fallande priser. Det är betydligt färre än förra kvartalet (38%).                                                                                                                                      

Trots att förväntningarna är mer positiva är de lågt ställda om man tar hänsyn till att fundamentala faktorer som sysselsättning, räntor och disponibla inkomster är så gynnsamma.                                                                                                                                                                               

Jämfört med samma tid förra året är förväntningarna ungefär på samma nivå nu som då. Nu liksom då är förväntningarna på väg upp från en ovanligt låg nivå.                                                                                                                                                                        

Att förväntningarna är låga beror mycket på osäkerheten kring vilka grundläggande regler, med fokus på bostadslån, som kommer att gälla i framtiden. Det skapar låsningar och nervositet.                                                                                                                                                                                        

Osäkerheten får inte göra marknaden för avvaktande eftersom stabiliteten vi har nu är beroende av att det stora utbudet absorberas genom att det säljs många bostäder. Den ökade försäljning som då krävs för att kompensera är svårare att få till nu när myndigheter och banker har gjort det svårare att få lika stora bostadslån, samtidigt som risken är stor att avdragsrätten för bolåneräntor sänks så lånet man får blir dyrare.                                                                                                                                                                                                    

På en nervös marknad kan en negativ marknadspsykologi skapa en nedåtgående trend som blir självförverkligande.                                                                                                                                                                                       

Det är ansvarslöst att politikerna i januariöverenskommelsen fortfarande bara presenterar en liten del av något som med stor säkerhet är ett mycket större paket.                                                                                                                                                                                        

Hushållen måste få reda på vilka grundläggande förutsättningar som gäller långsiktigt för något så stort och viktigt som en bostadsaffär.

 

7 faktorer som styr bostadspriserna

På Erik Olsson brukar vi prata om att det finns 7 faktorer som påverkar bostadspriserna. Tre av dem: sysselsättning, disponibel inkomst och ränta har i särklass störst betydelse. Både för en enskild bostadsaffär, och för hela bostadsmarknaden.

Därtill kommer de fyra faktorerna: börsen, befolkningsutvecklingen, psykologin och nyproduktion, som påverkar bostadsmarknaden olika mycket vid olika tillfällen.

  • – Disponibel inkomst

  • – Räntan

  • – Sysselsättningen

  • – Börsen

  • – Nettoinflytt

  • – Psykologi

  • – Nyproduktion / utbud

 

Tillbaka till toppen