Erik Olsson Bostadsindex

statistik om läget på bostadsmarknaden

Erik Olsson bostadsindex (EOBi) har sedan oktober 2010 gett en indikation på hur våra visningsbesökare tror att den svenska bostadsmarknaden kommer att utvecklas.

Nedan hittar du vårt uppdaterade Bostadsindex och den senaste marknadskommentaren från Erik Olsson.

Erik Olsson Bostadsindex

Vad är Erik Olsson Bostadsindex?

Erik Olsson Bostadsindex bygger på enkätsvar från besökare på våra bostadsvisningar. Det som skiljer Erik Olsson Bostadsindex från andra liknande barometrar är att de som svarar på enkäten befinner sig på bostadsmarknaden. De är på väg att köpa en ny bostad och är i regel mer pålästa än gemene man.

Enkäten består av fyra frågor och de tillfrågade letar efter en bostad i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

1. Hur tror du att bostadspriserna i din stad kommer att utvecklas de kommande 12 månaderna?

2. Hur tror du att din hushållsekonomi kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna?

3. Hur hög framtida rörlig boränta kalkylerar du med när du räknar på dina bostadslån?

4. Ungefär hur stor andel av bostadens pris räknar du totalt med att belåna?

 

Marknadskommentar

Läs vår senaste marknadskommentar.

 

7 faktorer som styr bostadspriserna

På Erik Olsson brukar vi prata om att det finns 7 faktorer som påverkar bostadspriserna. Tre av dem: sysselsättning, disponibel inkomst och ränta har i särklass störst betydelse. Både för en enskild bostadsaffär, och för hela bostadsmarknaden.

Därtill kommer de fyra faktorerna: börsen, befolkningsutvecklingen, psykologin och nyproduktion, som påverkar bostadsmarknaden olika mycket vid olika tillfällen.

  • – Disponibel inkomst

  • – Räntan

  • – Sysselsättningen

  • – Börsen

  • – Nettoinflytt

  • – Psykologi

  • – Nyproduktion / utbud

 

Tillbaka till toppen