Vår arbetsglädje smittar av sig på kunderna

Vi är certifierade som ett Great Place To Work

Redan våren 2022 tog vi plats på Great Place To Work's lista över Sverigest bästa arbetsplatser  som nummer 12 på listan över stora organisationer med över 250 medarbetare. Nu har vi avancerat till plats nummer 10. Vägen dit genom att utveckla ledarskapet och lagandan samt att bygga en gemensam företagskultur.

Great Place To Work är ett undersöknings- och konsultföretag utvärderar företag. Och andra organisationer. Varje år delar de ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationernas resultat i undersökningarna. 

I juni 2021 skickade Erik Olsson in sin första undersökning och blev certifierade redan vid första försöket eftersom vi uppfyllde alla krav. För att ett företag skall kunna bli certifierat mäter Great Place To Work hur medarbetarna upplever kulturen och ledarskapet genom en medarbetarundersökning, Trust Index, som mäter engagemang, tillit och relationer på arbetsplatsen.

Hej Linda Löfman, konsult på Great Place to Work som har jobbat tillsammans med Erik Olsson i och med certifieringen. Vad krävs för att bli certifierad?
– Ett krav är att företaget ska ha minst 70% i total Trust Index, och det innebär att snittet i alla påståenden ska ligga på minst 70%. Och där hamnade Erik Olsson på fina 81% redan 2021. 2022 förbättrades resultatet ytterligare till 85%.

Vad stack ut mest i resultatet?
– Det är mycket som sticker ut i resultatet för Erik Olsson Fastighetsförmedling. Nästan alla resultaten ligger i nivå med de resultat som är med bland Sveriges Bästa Arbetsplatser i motsvarande storlek på företag.

Över 80% har svarat positivt att de upplever en tillit till ledarskapet. Hela 87% har berättat att de känner stolthet över arbetet de gör och 89% trivs med sina kollegor. Fantastiska 92% vittnar om att de är stolta över att berätta för andra var de arbetar. Vi mäter även den övergripande magkänslan för företaget genom påståendet ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats” och där svarade 92% positivt.

Det är väldigt fint att se att 91% av alla medarbetare har svarat positivt på att ledare och chefer litar på att medarbetarna gör ett bra jobb. 91% har svarat positivt på att ledare och chefer har förståelse för att oavsiktliga misstag kan förekomma. Vi ser också en stark samsyn i hela organisationen, oavsett roll i företaget, vilket är positivt.

Sist men inte minst svarar 90% att ”här kan jag vara mig själv”. Det är en fråga som tyder på ett välmående och engagemang hos medarbetarna.

Hur vanligt är det att som företag certifiera sig till Great Place to Work vid första försöket?
– Oftast blir organisationer inte certifierade på första undersökningen. Så det är riktigt fina resultat ni har säger Linda.

Vad krävs för att vi ska kunna få ett erkännande på den prestigefyllda listan, Sveriges Bästa Arbetsplatser?
– Företaget genomgår en Culture Audit hos Great Place To Work med frågor om: tillit, hur man tillvaratar medarbetarnas potential, styrkan i värdegrunden, ledarskapet och företagets innovationskraft. Bara en liten andel i form av de bästa av de bästa hamnar på listan med Sveriges Bästa Arbetsplatser.

Hej Caroline Pedersen, HR-chef på Erik Olsson, varför är det så viktigt att arbeta med arbetsplatskulturen i bolaget?
– Jag tror att det viktigaste för att bli långsiktigt framgångsrik som arbetsgivare är att hela tiden förbättra förutsättningarna för medarbetarna och att ha ett uttalat medarbetarfokus. Vårt arbete med Great Place to Work är jätteviktigt inför det fortsatta arbetet.

Vad är målet med att vara med i Great Place To Work?
– Målet är att bli Sveriges Bästa Arbetsplats. Certifieringen vi har fått visar att vi redan är en bra bit på väg. Vi närmar oss målet genom att klättra på listan Sveriges Bästa Arbetsplatser från plats 12 till plats 10.   

Hur ska företaget nå dit?
– Vi kommer att satsa ännu mer på ledarskapet, lagandan och att bygga en bra företagskultur. Det tror jag är receptet till framgång. Vi ska helt enkelt bygga en kultur där alla känner att det finns en tydlighet inom organisationen, en tro på våra medarbetare och där det ska vara kul att gå till jobbet.

Vad är medarbetarna på Erik Olsson mest nöjda med enligt undersökningen?
– Många trivs på arbetsplatsen och i sina team. Det finns en öppenhet där man stöttar varandra och där laget går framför jaget trots att många av mäklarna tillhör de bästa i sin stad, och till och med i Sverige. Medarbetarna känner en stor stolthet över att arbeta på Erik Olsson och att det är vi tillsammans som skapar framgångarna. Många känner också att man har ledningens förtroende, att vi litar på de anställda och att medarbetarna växer med nya utmaningar, avslutar Caroline Pedersen vår intervju med.

Vad finns det för samband mellan hur bra personalen trivs och hur bra personalen mår?
Att våra medarbetare trivs så bra är en viktig förklaring till att vi har så nöjda kunder. Erik Olsson Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare mycket tack vare att våra kunder är så nöjda. Ingen av de namngivna mäklarna i Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har ett lika bra resultat om man lägger ihop kundnöjdhet och andelen kunder som rekommenderar mäklaren som vi på Erik Olsson har. Medarbetare som trivs utför ett bättre jobb med en arbetsglädje som smittar av sig på kunderna. Det ger oss fler återkommande kunder som dessutom rekommenderar våra mäklare till vänner och bekanta, samtidigt som fler av Sveriges bästa mäklare söker sig till oss. Att vår tillväxt är uthållig genom att både kunder och anställda är så nöjda är avgörande för oss. Vi vill alltid imponera på vår omgivning och kompromissar inte i vårt arbete med att ge kunderna bäst betalt i trygga bostadsaffärer, berättar Martin Wickström, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling. 

Vill du också bli en EO-företagare?
Kontakta vår tillväxtchef Maths Alvfalk redan idag. 
Mob: 070-7727374
Mail: maths.alvfalk@erikolsson.se

Tillbaka till toppen