Så här ser sambanden mellan nyproducerade och befintliga bostäder ut

Vår expertpanel, med fyra experter som har olika infallsvinklar, resonerar om sambanden mellan marknaden för nyproducerade respektive begagnade bostäder. Vi får höra hur prisbild, utbud och trender på den ena marknaden påverkar den andra genom att nyproduktion och succession är kommunicerande kärl.

expertpanel_april_2024

Helena Bornevall, stf makroanalyschef samt bostadsmarknadsexpert i Handelsbanken

Högre bostadspriser gör det mer lönsamt att bygga nytt samtidigt som en hög byggtakt dämpar priserna på lite sikt. De snabbt stigande boendekostnaderna har minskat efterfrågan på bostäder i såväl befintliga som nya beståndet. Priserna i båda dessa segment brukar följas åt väl men nyproduktionspriserna har inte justerats ned i linje med övriga bostadspriser. Byggbolagen har sett svårigheter att få ihop byggkalkylen och drog snabbt ner byggandet när byggkostnaderna stack i höjden och efterfrågan vek. Sett till enbart nyproducerade bostäder, och till skillnad från det befintliga beståndet, är därför antal objekt ute till försäljning inte särskilt högt. Vi räknar med att priserna i det befintliga beståndet börjar öka under året, men ser ingen snar förbättring av nyproduktionstakten, utan att bostadsbyggandet stabiliseras kring en tydligt lägre nivå än de senaste åren. Det behöver dock inte betyda att bostadsbristen ökar, eftersom även befolkningstillväxten bromsar in.

Klas Pettersson, VD på Erik Olsson Nyproduktion

Marknaderna för begagnat och nytt följs åt och kompletterar varandra på flera sätt. Vad som händer på begagnatmarknaden sker även i regel på nyproduktionsmarknaden men med fördröjning. När priserna på bostäder går ner, som de senaste åren, bromsar försäljningen av nyproduktion in och få nya bostadsprojekt startas. När framtidstron kommer tillbaka, vilket sker nu och syns i vårt egna index EOBi, så ökar viljan att köpa på ritning. Därför skulle jag vilja påstå att det är rätt tajming att köpa nyproduktion nu. Och i de fall du är bostadsutvecklare, våga säljstarta och byggstarta nya projekt för efterfrågan och priserna är sannolikt på väg upp. Inom nyproduktionen kan vi ta hänsyn till den lokala marknadens brister i planeringen av nya bostäder. Det kan handla om brist på vissa bostadstyper eller funktioner som du inte hittar i det befintliga beståndet men som marknaden efterfrågar. Eller att nyproduktionen lyfter ett redan befintligt område med satsningar på skolor, förskolor, ökat näringsliv, service eller parker som även gynnar de som redan bor där. På så sätt kompletterar marknaderna även varandra.

Fredrik Wickström, Marknads- och försäljningschef på Bonava

I båda fallen handlar det om människors behov och drömmar av ett nytt boende. Hittar man inte det man söker på den ena marknaden så letar man på den andra då de ofta kompletterar varandra. Priserna på begagnatmarknaden är mer snabbrörliga och en uppgång i pris gör nyproduktion mer attraktiv då dessa priser är fasta under lång tid. Motsatt gäller att en tydlig prisnedgång på begagnatmarknaden kan göra att försäljning av nybyggda hem stannar av, då den upplevs relativt sett dyrare.

Nya bostäder planeras flera år i förväg och hänger inte alltid med i marknadens tillfälliga svängningar men kan i stället erbjuda något som begagnatmarknaden inte har: moderna och välplanerade bostäder som är miljöanpassade med bra energiprestanda. Normalt får man vänta på sin nyproducerade bostad medan man på begagnatmarknaden kan flytta in relativt snabbt. Men i nuläget finns det även nybyggda bostäder med omgående inflyttning, vilket är ovanligt och ger köparen en unik möjlighet.

Robert Boije, Chefsekonom SBAB

Produktionen av nya bostäder befinner sig i fritt fall. Vid sidan av att byggkostnadsindex har ökat snabbare än den allmänna inflationen fram till nyligen beror det på den kraftiga ränteuppgången och fallande priser på andrahandsmarknaden. De fallande priserna på andrahandsmarknaden har gjort det mer riskfullt att efterfråga nya bostäder. Eftersom bostäder på andrahandsmarknaden konkurrerar med nyproducerade så har det också blivit mer intressant att efterfråga äldre i stället för nya bostäder när priserna på de förra fallit. Vi ser också detta i att listpriserna på många nya bostäder har sjunkit under senare tid och att andra typer av rabatter erbjuds. Dessutom är det totala utbudet på andrahandsmarknaden mycket stort just nu. Den rådande situationen gör att lönsamheten i att bygga nya bostäder är som bortblåst med undantag för i premiumlägena.

Läs mer

Du kan läsa mer relaterade nyheter i vår marknadskommentar.

Tillbaka till toppen