Hur påverkas bostadsmarknaden av Corona?

På Erik Olsson tycker vi det är viktigt att man kan fortsätta att göra bostadsaffärer på ett säkert sätt även nu när Covid-19 påverkar bostadsmarknaden. Hälsorisken minimerar vi bland annat genom att utöka vår visningsgaranti med digitala visningar och fler privatvisningar. Den ekonomiska risken minskar om man  förbereder köp och försäljning noggrant och parallellt, samtidigt som man säljer innan man köper nytt.  Här berättar fyra experter hur bostadsmarknaden påverkas av Covid-19 på kort och lång sikt.  

 

Helena Bornevall, makroekonom fokus bostadsmarknaden på Handelsbanken.

– Det är mycket vi inte vet om smittspridningen och dess effekter, men några saker kan vi ta fasta på. Antalet varsel i mars var rekordhögt, arbetslösheten stiger nu snabbt mot tvåsiffriga tal och hushåll och företag har blivit mer pessimistiska. Det är sannolikt att också bostadsmarknaden kommer få sig en törn. Lite har vi redan sett då bopriserna vände ner i mitten av mars. Min bedömning är att det är troligt att bostadspriserna faller med omkring 10 procent jämfört med prisnivån i första kvartalet, om den sociala distanseringen blir kvar till sommaren och sedan gradvis fasas ut. Antalet försäljningar faller tydligt och takten i bostadsbyggandet dämpas ytterligare. Nästa år återhämtar sig nog bopriserna till viss del, och byggtakten planar ut på en lägre nivå.

Erik Olsson, grundare & styrelseordförande Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Själva mäklarbranschen påverkas genom att digitala lösningar som vi gör för att minska hälsoriskerna behålls även när smittan är borta för att de ökar kundnyttan generellt. Redan nu gör ekonomisk osäkerhet och krav från banken att fler följer vårt råd - att sälja innan man köper nytt, för att minska sin individuella risk. På aggregerad nivå skapar det en utmanande utbudsökning som måste säljas bort för att marknaden skall balanseras igen. Det pressar bostadspriserna, som vi redan tycker har gått ner mer än statistiken visar. Den långsiktiga effekten beror mycket på hur dagens permitteringar och varsel ökar arbetslösheten. Får vi en ordentlig lågkonjunktur kommer bostadspriserna att gå ner mer, både för att sysselsättningen minskar och för att oron ökar så att man blir försiktigare.

Rahel Belatchew, chefsarkitekt, VD och grundare.

 – Effekterna på kort sikt blir sannolikt negativa. En så stor investering som en bostad förutsätter att man känner sig trygg och har tilltro till framtiden. Just nu råder stor osäkerhet och arbetslösheten stiger, vilket leder till att man är försiktig och väntar med investeringar. På lång sikt kommer bostadsmarknaden att återhämta sig. Stockholm har en stor attraktionskraft och det råder brist på bostäder. En intressant Covid-19 effekt som jag tror vi kommer att se är att många har vant sig vid att arbeta hemifrån och säkert kommer att fortsätta med det i viss mån vilket ställer nya krav på bostaden. När de bärbara datorerna kom rationaliserades arbetsrummet bort för vi kunde ju sitta och arbeta var som helst. Idag har nog de flesta sett de ergonomiska begränsningarna i att sitta och jobba i soffan eller vid köksbordet. 

Robert Boije, chefsekonom SBAB

 – Om krisen klingar av strax innan sommaren tror jag inte vi får något större prisfall på bostäder. Däremot att omsättningen går ned relativt mycket under en begränsad period. I Kina tokrasade omsättningen de första veckorna under krisen för att nu nästan vara tillbaka på normala nivåer. Med en mer utdragen kris där arbetslösheten ökar mer markant kommer bostadsmarknaden inte att vara immun. Men även i det fallet tror jag att de låga boräntorna kommer att motverka ett alltför stort prisfall på bostäder. Finanskrisen ledde inte till något stort prisfall på bostäder i Sverige. Under 1990-talskrisen föll visserligen bostadspriserna realt med 30 procent men en stor del av det berodde på politiska åtgärder som höjd fastighetsskatt och sänkta ränteavdrag.

 

 

 

Tillbaka till toppen