Detta präglar bostadsmarknaden i höst

På Erik Olsson tycker vi det är viktigt att man kan göra säkra och bra bostadsaffärer.  När det gäller Covid-19 försöker vi minimera hälsorisken bland annat genom att utöka vår visningsgaranti med digitala visningar och fler privatvisningar. Den ekonomiska risken minskar om du förbereder köp och försäljning noggrant och parallellt, samtidigt som du säljer innan du köper nytt.  Oavsett det är det alltid viktigt att ha kunskap och god information när man skall göra en bra bostadsaffär. Därför har vi samlat  fyra experter som berättar vad som kommer att utmärka bostadsmarknaden i höst .  
 

Helena Bornevall, makroekonom fokus bostadsmarknaden på Handelsbanken.

- Hur arbetsmarknaden utvecklas i höst kommer att prägla bostadsmarknaden framöver. Även om återhämtningen nu påbörjas talar det mesta för att arbetslösheten fortsätter att stiga under det andra halvåret. Det kommer sannolikt dämpa bostadspriserna, men faktorer som fortsatt mycket låga räntor och begränsat utbud minskar risken för att det blir en tydlig sättning på bostadsmarknaden. Det är dock för tidigt att ropa faran över. Om det blir bakslag i återhämtningen finns det en risk för en omfattande andra varselvåg framåt hösten när permitteringar övergår till varsel och senare arbetslöshet. Det kan slå hårt på hushållens ekonomi och spilla över till bostadsmarknaden, med kraftigt fallande bostadspriser som följd.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Det kan bli fler separationer som leder till bostadsaffärer än vanligt när inte bara en sommarsemester, utan även arbete hemma har slitit på familjerelationen. Bankernas krav och säljarnas vilja att minska sin risk gör att en aktivitetsökning börjar med att de flesta säljer innan de köper nytt. Vi räknar med en stor utbudsökning i augusti. Säljs många bostäder i sommar minskar det utbudet efter sommaren samtidigt som de som sålt bidrar till att öka efterfrågan. Fortsatt låga bolåneräntor är en förutsättning för en stabil bostadsmarknad. Det ger låga bolånekostnader så att färre arbetslösa måste sälja sin bostad. Högre bolåneräntor ger inte bara ett större utbud, utan dessutom ett utbud där säljarna har ett sämre förhandlingsläge mot köparna på ett sätt som ger lägre bostadspriser. 

Rahel Belatchew, chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew arkitekter .

 – Förutsatt att Coronapandemin inte går in i ett nytt intensivt läge, blir hösten ett första steg till hur vi som samhälle påbörjar en anpassning till ett nytt normalläge. Det som till en början var en akut nödlösning, att arbeta hemifrån och beställa fler varor online, har blivit något vi har vant oss vid och börjat uppskatta. I framtiden kommer vi helt klart att referera till före och efter Corona. I takt med att fler finns i bostadsområden dagtid då de arbetar hemifrån, skapas plötsligt underlag för service vilket vitaliserar stadsdelar som tidigare har varit öde. I förlängningen borde det öka attraktionsvärdet i dessa stadsdelar. 

Robert Boije, chefsekonom SBAB

 – Vi har ju ett speciellt år med coronakrisen. Jag var tidigt ute och sa att jag inte trodde att bostadspriserna skulle falla om inte arbetslösheten ökar till mycket höga nivåer. Så här långt har den profetian hållit. Ökar arbetslösheten i höst inte mer än till runt 10 procent så kommer de mycket låga räntorna och bostadsbristen i storstadsregionerna hålla emot prisfall under hösten. Priserna på nyproduktionen är dock mer utsatta då färre köper på ritning i ett osäkert läge. För de som ändå blivit arbetslösa under coronakrisen utgör bristen på billiga hyresrätter utan lång kötid och kreditrestriktioner betydande hinder att anpassa sin ekonomiska situation efter nya förutsättningar. Detta och situationen även för andra utsatta grupper är en stor politisk utmaning samt för den nytillsatta bostadssociala utredning som ska lämna sitt slutbetänkande först i november nästa år.

Tillbaka till toppen