Vad är viktigast för bostadsmarknadens utveckling kommande året?

Hur ser egentligen trenderna ut på bostadsmarknaden och vilka är riskerna man bör se upp med? Vi bjuder regelbundet in några av Sveriges främsta profiler och experter inom privatekonomi för att ge svaren som hjälper dig göra goda affärer.

I denna upplaga träffar vi:
Alexander Pärleros (entreprenör och grundare av Framgångspodden)
Robert Boije (chefsekonom på SBAB) och
Erik Olsson (grundare Erik Olsson Fastighetsförmedling

Läs nedan där de berättar vad de anser vara den viktigaste faktorn för bostadsmarknadens utveckling närmsta året.

 

Vad tror du är viktigast för bostadsmarknadens utveckling kommande året?

Pressbild Alexander Pärleros

Alexander Pärleros, entreprenör och grundare av Framgångspodden:

Trots att efterfrågan på bostäder i landet är fortsatt hög har investeringsviljan på marknaden minskat. Bostadspriserna har senaste tiden sjunkit något, men är fortsatt på en hög nivå. Amorteringskravet bidrar dock till att en hög kontantinsats krävs vilket gör det problematiskt för många att faktiskt investera. Räntorna förväntas fortsatt vara låga vilket bidrar till den höga efterfrågan och till att priserna på bostäder håller sig på den höga nivån. Marknadens investeringsvilja och tillskotten på nya bostäder runt om i landet kommer sannolikt att påverkas främst av reglerna för ränteavdrag som direkt påverkar boendekostnaden. Eventuella regelförändringar blir därför den viktigaste faktorn på bostadsmarknaden och kan komma att påverka investeringsviljan för såväl byggföretag som privatpersoner. 

Robert Boije pressbild

ROBERT BOIJE, CHEFSEKONOM PÅ SBAB:

Bostadsinvesteringarna dyker nu kraftigt samtidigt som behovet av nya bostäder är fortsatt stort. Räntorna väntas förbli låga de kommande åren vilket gynnar efterfrågan och håller bostadspriserna uppe. Samtidigt håller amorteringskravet tillbaka efterfrågan för hushåll med begränsade inkomster. Kravet slår särskilt hårt mot nyproducerade bostäder som normalt ligger lite högre i pris. SBAB:s beräkningar visar att amorteringskravet stramat åt efterfrågan betydligt mer än den bild Finansinspektionen ger, både för unga och sett till omsättningen i framförallt Stockholm men också Göteborg. För att byggföretagen ska våga fortsätta investera i nya bostäder behövs stabila spelregler. Den stora politiska osäkerheten när det gäller bland annat utspel kring sänkta ränteavdrag bidrar inte till det.

Erik Olsson utomhus

ERIK OLSSON, FASTIGHETSMÄKLARE OCH GRUNDARE AV ERIK OLSSON:

På Erik Olsson förutser vi bostadsmarknadens utveckling med en analysmodell som bygger på sju faktorer där räntan normalt är den näst viktigaste. Efter många år med extremt låga räntor, som har ökat bostadslånen och räntekänsligheten, är räntan nu den enskilt viktigaste faktorn för bostadsmarknadens utveckling. Nervositeten och oron på marknaden fokuserar också på förutsättningarna för bostadslån och räntan. Därför är räntan avgörande även för den sjätte faktorn, marknadspsykologin. Räntan är avgörande för bostadsmarknaden både på kort och lång sikt. Med tanke på att inflationen är låg och ekonomin ser ut att avmattas är det osannolikt med större ränteökningar. Den största risken handlar istället om regelförändringar som får den befintliga räntenivån att kännas mer i plånboken. 

Tillbaka till toppen