Det här påverkar bostadsmarknaden mest i år enligt experterna

Vår expertpanel bestående av Helena Bornevall, Erik Olsson och Robert Boije berättar vad som påverkar bostadsmarknaden mest under resten av året och vad du ska vara uppmärksam på.  

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken.

 Allt tyder på att boendekostnader kommer vara i fokus under resterande delen av året, och därefter. Rusande energipriser och förväntade ränteökningar bidrar till att urholka hushållens köpkraft. Hushållen har blivit mer pessimistiska och Handelsbankens Kantar Sifo-undersökning från mars visar att vartannat hushåll är ganska eller mycket orolig för hur stigande energikostnader kommer påverka boendekonomin. Jag förväntar mig att detta bidrar till att ytterligare dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden så att bopriserna planar ut kring dagens nivåer. En stor osäkerhet är hur stigande pris på material kommer påverka bostadsbyggandet framöver. Det kan komma en snabbare inbromsning av byggandet i spåren av stigande byggkostnader än vad vi ser framför oss.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

 Vi kan börja med att konstatera att startlånen som regeringens utredare föreslagit inte kommer att göra så stor skillnad. Låntagarna måste fortfarande klara lika hårda kreditkrav hos banken för att få ta del av de lägre räntorna på startlånen som garanteras av staten. Det blir mest en omfördelning av vem som kan köpa en första bostad. Effekter från Pandemin och Rysslands krig i Ukraina sänker utbudet av många varor på ett sätt som ökar inflationen kraftigt. Att bostadslånen dessutom har ökat mycket mer än inkomsterna gör hushållen mer räntekänsliga så att de påverkas mer när bolåneräntorna går upp. Stigande inflation och stora bostadslån gör att bolåneräntornas utveckling blir det som påverkar bostadsmarknaden mest. Samtidigt kan det också vara ”tack vare” att bostadslånen vuxit sig så stora som Riksbanken kommer att höja lånen mindre än annars för att inte riskera allt för stora effekter på bostadsmarknaden och resten av ekonomin i Sverige. Bostadsmarknaden har blivit systemkritisk.

Sammanfattningsvis är bostadsmarknaden ovanligt oförutsägbar. Den är stark nu, men den rådande turbulensen gör att förutsättningarna kan ändra sig snabbare och mer än vanligt. Därför råder vi på Erik Olsson fortfarande våra kunder att sälja den gamla bostaden innan de köper en ny. Det är ett enkelt sätt att ta bort nästan all ekonomisk risk i sin bostadsaffär.

Robert Boije, chefsekonom SBAB.

– Vi ser nu ut att gå in i en helt ny fas på bostadsmarknaden. Bostadsräntorna är på väg upp mot högre nivåer än vad de flesta bedömare trodde för bara något år sedan. Bakgrunden är den höga inflationen som blivit mer varaktig än vad de flesta centralbanker men även andra bedömt. Elpriserna har också gått upp kraftigt och så även bränslepriserna. Mycket talar för att allt detta bidrar till fallande bostadspriser framöver. Det i kombination med kraftigt ökade priser på insatsvaror ger dessutom en dubbelsmäll mot bostadsbyggandet. Antalet påbörjade bostäder riskerar att sjunka markant framöver. Fallande bostadspriser riskerar också att drabba enskilda hushåll med hög belåning och svag ekonomi i övrigt, men utgör knappast någon stor risk för svensk ekonomi som helhet så länge inte bostadspriserna sjunker mycket kraftigt i kombination med ökad arbetslöshet. Det finns förvisso anledning att känna viss oro för utvecklingen, men samtidigt är svensk ekonomi som helhet i bättre skick än i många andra länder. Det inger även hopp för bostadsmarknaden.

Tillbaka till toppen