Så här blir bostadsmarknaden i höst enligt experterna

Vår expertpanel har fyra experter med olika infallsvinklar. Här ger Helena Bornevall, Erik Olsson, Anne Schönberg och Robert Boije sin bild av hur de tror att bostadsmarknaden och bostadspriserna utvecklas, och vilka faktorer som påverkar utvecklingen mest.

 

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken.

 Hushållens ekonomi pressas nu av det höga kostnadstrycket och stigande räntor och det lär vara i fortsatt fokus i höst. För bostadsmarknaden innebär det att betalningsviljan och efterfrågan på bostäder dämpas. Jag ser framför mig att bostadsmarknaden förblir avvaktande under andra halvåret men räknar samtidigt med att utsikterna kring inflation och räntor gradvis klarnar. Vi har redan sett att försäljningsaktivitet och bostadspriser fått sig en törn och jag väntar mig att bostadspriserna fortsätter sjunka under andra halvåret, men förblir högre än före pandemin. Den underliggande efterfrågan på bostäder förblir sannolikt stark men en sak att ta med sig när vi blickar framåt är att de gyllene åren på bostadsmarknaden med låga räntor och höga prisökningstakter av allt att döma är förbi.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

 Förutsättningarna är fortfarande goda med jämförelsevis låga räntor och hög sysselsättning, men det är den negativa marknadspsykologin med förväntan om lägre priser baserat på ränteoro som styr marknaden. Om många av bostäderna som inte såldes innan semestern kommer ut igen samtidigt som försäljningarna tar lång tid och köparna är avvaktande får vi ett stort utbud i höst. Då kan marknadspsykologin och en förväntan om lägre bostadspriser blir självförverkligande när köparna väntar ut säljarna tills de accepterar lägre prisnivå. Mycket talar för att vi får en osäker marknad i höst. Därför råder vi på Erik Olsson våra kunder att sälja sin gamla bostad innan de köper en ny. Det är ett enkelt sätt att ta bort den ekonomiska risken i din bostadsaffär. Förbered både dig själv och bostaden väl. Du kan inte påverka hur marknaden är, men du kan göra olika bra försäljningar och köp på den marknad som råder.

Anne Schönberg, chefsarkitekt, regionchef i Stockholm på Bonava

 Det är tydligt att successionsmarknaden har mattats av under våren med fallande priser, ökat utbud och längre försäljningstider. Detta ser vi nu påverkar även nyproduktionsmarknaden. Vi tror att hösten fortsätter som den senare delen av våren, med en något trögare försäljningstakt inom nyproduktionsmarknaden. Vårens säljstarter har tagits emot bra av marknaden och utbudet av nyproducerade bostäder är fortsatt på en låg nivå. Framför allt är efterfrågan på nyproducerade småhus fortsatt god, mycket på grund av lågt utbud men även då många fortsatt arbetar hemifrån del av veckan. Så länge den trenden håller i sig och arbetsmarknaden är fortsatt stark tror vi på en stabil försäljningstakt för nyproducerade bostäder, om än i en något lugnare takt än de senaste åren. 

Robert Boije, chefsekonom SBAB.

– Jag tror att hösten kommer att präglas av stor pessimism på bostadsmarknaden i kölvattnet av de höjda räntorna och den höga inflationen. Nu i juli ligger antalet budgivare per objekt på andrahandsmarknaden långt under nivån de tidigare tre åren och annonstiderna ökar markant. Det kan delvis förklaras av ett högt utbud. Nyproduktionen pressas från två håll. Byggkostnadsindex har ökat med hela 14 procent det senaste året. Materialkostnadsökningen har varit hela 20–25 procent. Eftersom bostadspriserna redan fallit och väntas fortsätta att falla relativt mycket på andrahandsmarknaden kan inte bostadsbyggarna kompensera sig för dessa kostnadsökningar gentemot slutkund. Det talar för att många nya byggprojekt pausas och att bostadsinvesteringarna faller brant nästa år. Jag hoppas att jag får fel – vi behöver ju fler bostäder.

Tillbaka till toppen