Hur blir bostadsmarknaden 2024, och vad är det som påverkar mest?

Vår expertpanel har fyra experter med olika infallsvinklar. Här berättar Helena Bornevall, Erik Olsson, Fredrik Wickström och Robert Boije hur de tror att bostadsmarknaden utvecklas under 2024. Läs vilka faktorer som påverkar marknaden mest, och hur sambanden ser ut, så får du själv lättare att förutse hur bostadsmarknaden påverkas när du tar del av nyhetsflödet. 

Expertpanelen pratar mycket om inflation och ränta, som ju båda hänger ihop, när de resonerar om vad som avgör bostadsmarknadens utveckling under 2024. Även andra faktorer nämns som påverkar marknaden ovanpå den stora rörelsen som inflation och ränta skapar. Den höga inflationen vi har haft sedan våren 2022 gör att lönen inte alls räcker lika långt längre, samtidigt som det ju är den höga inflationen som har fått Riksbanken att höja räntan så att bolåneräntorna är fyra gånger högre nu än våren 2022. Trots det har bostadspriserna stått emot förvånansvärt bra och ligger på en nivå som är hög både i ett historiskt perspektiv och om man ser hur mycket pengar vi spenderar på boendet.

Helena Bornevall, stf makroanalyschef samt bostadsmarknadsexpert i Handelsbanken.

Rörliga boräntor har nått sin topp och fokus har skiftat till kommande räntesänkningar. Det talar för att osäkerheten kring finansieringskostnaderna lättar och att bostadsspekulanterna i högre grad vågar förlita sig på dagens prisbild. Bolånetagarnas ekonomi förbättras också när lönerna återgår till att öka snabbare än inflationen. Det finns därmed förutsättningar för en gradvis förbättring av bostadsmarknaden 2024. Jag räknar med att den idag svaga omsättningen på bostäder återhämtar sig något under loppet av 2024 samt att bostadspriserna går från att vara stillastående till att återigen börja öka. Men jag räknar endast med en svag uppgång i priserna 2024, då boendekostnaderna förblir höga. Vid sidan av detta ser nyproduktionen av bostäder ut att förbli svag, i spåren av höga byggkostnader och svag efterfrågan.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling

Räntan är den överlägset viktigaste faktorn för bostadsmarknaden under 2024. Även om vi får en perfekt mjuklandning av ekonomin med lägre inflation och sänkta räntor, utan att arbetslösheten ökar så mycket, är dagens bostadspriser är en ganska stor kostym att växa in i. De höga bostadspriserna vi har idag bygger troligen på en övertygelse om att den höga inflationen med bolåneräntor uppåt 5% som vi har nu är kortvarig. Även om bolåneräntorna skulle sjunka lite är det därför långt ifrån säkert att priserna går upp. Det känns troligare att styrkan det skulle ge marknaden om räntan står still, eller till och med sjunker, visar sig genom att hushållen får lättare att fatta beslut så att det säljs fler bostäder snarare än att priserna går upp.

När vi uppdaterade Erik Olsson Bostadsindex nyligen sa över hälften av visningsbesökarna att de letar efter en billigare bostad för att parera dagens höga bolåneräntor. Det skulle lite paradoxalt kunna leda till att bostadspriserna ökar genom rotationen som blir när de ursprungliga köparna ersätts av nya som sänker boendekostnaden, även om de betalar lite mer än tidigare målgrupp för en och samma bostadstyp.

Fredrik Wickström, marknads- och försäljningschef på Bonava.

Riksbankens besked i november att lämna räntan oförändrad var en viktig signal inför 2024. Den osäkerhet som präglat bostadsmarknaden, särskilt inom nyproduktion minskar nu något. Givet att räntetoppen är nådd kommer diskussionen under 2024 i stället mer att handla om räntesänkningar och att köpare och säljare hittar varandra igen när det finns en ökad förutsägbarhet. För nyproduktionen finns ljusglimtar i och med att byggstarter varit på historiskt låga nivåer under lång tid och det kommer att finnas ett stort uppdämt behov av nya bostäder, inte minst i storstäder och i Norra Sverige. För många kunder är nyproduktionens fördelar fortfarande stora och vi på Bonava ser med tillförsikt fram emot det kommande året då vi har många fina projekt på gång som vi nu driver framåt för 2024.

Robert Boije, chefsekonom SBAB

Jag tror att 2024 kommer att uppvisa en högre aktivitet på andrahandsmarknaden för bostäder jämfört med fjolårshöstens mycket kyliga läge. Vi kommer att se en högre omsättning samtidigt som vi inte bör förvänta oss något markant uppsving i bostadspriserna. Även om Riksbanken har höjt klart styrräntan och troligen även kommer att sänka den flera gånger andra halvåret i år, kommer räntorna i genomsnitt under innevarande år att vara högre än förra året. Många bostadsrättsföreningar har heller inte höjt månadsavgifterna i paritet med redan gjorda räntehöjningar och har bundna lån med låga räntor som snart löper ut. Om jag är hyfsat positiv när det gäller andrahandsmarknaden, är jag inte särskilt hoppfull när det gäller efterfrågan på nyproducerade bostäder. Den långa perioden med byggkostnadsindex på mycket höga nivåer i kombination med prisfallet på andrahandsmarknaden medför rimligen ett mycket svagt intresse av att köpa nyproduktion under stora delar av 2024 – i synnerhet på ritning.


Läs mer

Du kan läsa mer relaterade nyheter i vår marknadskommentar.

Tillbaka till toppen