Hur mjuklandar man ekonomin för att få ner inflationen utan att skapa en djup lågkonjunktur?

Vår expertpanel har fyra experter med olika infallsvinklar. Här ger Helena Bornevall, Erik Olsson, Anne Schönberg och Robert Boije sin bild av hur politikerna och Riksbankens nye pilot skall göra för att mjuklanda den svenska ekonomin. Det är en svår avvägning mellan att skydda hushållen mot en djup lågkonjunktur med arbetslöshet å ena sidan - och att det åtgärderna man vidtar motverkar Riksbankens räntehöjningar på ett sätt som får dem att höja räntan ännu mer för att få ner inflationen till målet å andra sidan.

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken

I dagsläget är finanspolitiken, med rätta enligt min bedömning, något åtstramande och bör fokusera på att stötta de med minst marginaler samt på långsiktiga reformer kopplat till grön omställning, infrastruktur och utbildning. Hushållens ekonomi pressas hårt av såväl hög inflation som högre boräntor, samtidigt som rekordmånga har jobb. En aktiv finanspolitik riskerar att driva på inflationen ytterligare, i ett läge där Riksbanken höjer räntor för att dämpa företagens prishöjningar och där arbetsmarknadens parter enats kring ett avtal som vi bedömer är förenligt med att inflationen återgår till målet. Vi ser inte framför oss någon akut kris. Men skulle vi hamna i ett sådant läge bedömer jag att inflationen faller snabbare och finanspolitiken har då utrymme att bedrivas mer expansivt.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling

Svenska ekonomi är ovanligt räntekänslig för att hushållen har stora lån och kortare bindningstider än i andra länder. Därför skulle det vara bra att skapa incitament för hushållen att binda sina lån på längre bindningstider. Ett sätt är att den som binder räntan på lång tid får ett större låneutrymme genom att banken justerar ner kalkylräntan ned mot den räntenivån man binder till. Trots att räntenivån är det mest förutsägbara i ett bostadslån med 10 års bindningstid räknar banken idag med en högre "kalkylränta" för att ha en säkerhetsbuffert. Ingen bank räknar med en nedjusterad "kalkyllön" för att gardera sig mot en sämre arbetsmarknad, trots att risken för lägre lön är högre än risken för högre ränta på ett lån där räntan är bunden i 10 år.

Ett sätt att stabilisera bostadsmarknaden genom att förhindra att många måste sälja för att de inte har råd att bo kvar är att de som verkligen behöver kan få en amorteringspaus. Så länge bara de som verkligen behöver får en paus är risken mindre att Riksbanken höjer räntan mer för att kompensera för åtgärden som annars motverkar räntehöjningarna.

Anne Schönberg, regionchef i Stockholm på Bonava

Regeringen måste underlätta för bostadsutvecklare att få i gång bostadsbyggandet igen. En mjuklandning av hushållens ekonomi är en nödvändighet för att våra kunder ska ha framtidstro och därmed både vilja och ha möjlighet att efterfråga nyproducerade bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Vi ska också komma ihåg att ett nyproducerat hem är ett hållbart hem med låga driftkostnader, då de i regel är mer energieffektiva jämfört med befintligt bestånd. En välfungerande bostadsmarknad gynnar svensk ekonomi, håller arbetslösheten låg och bidrar inte till en ökad inflation. För Bonava som bostadsutvecklare är det viktigt att regeringen skapar stabila och långsiktiga förutsättningar inom lagar, regler och system så vi vet spelreglerna och kan förhålla oss till dem.

Robert Boije, chefsekonom SBAB

Möjligheten till mjuklandning är god – men det är en balansgång på slak lina.
För att vi ska få en tydlig vändning på bostadsmarknaden, framför allt för nyproduktionen, krävs att inflationen och Riksbankens styrränta bedöms ha nått toppen. Vi slits dock här mellan hopp och förtvivlan. Efter tydliga omvärldssignaler om en inflation på nedgång, slog den höga så kallade underliggande inflationen i februari ned som en bomb. Livsmedelspriserna skenade. I mars vek dock den underliggande inflationen ned något och min gissning är att den har fortsatt nedåt när vi får utfallssiffrorna för april. Jag tror på en fortsatt tydlig nedgång i inflationen under resten av året och hoppas att Riksbanken gör samma bedömning. Möjligheten till en mjuklandning är god. Det är samtidigt en balansgång på slak lina att stävja inflationen utan att riskera ta i så mycket att det slår onödigt hårt mot svensk ekonomi och bostadsmarknad.

Läs mer

Du kan läsa mer relaterade nyheter i vår marknadskommentar.

Tillbaka till toppen