Så blir bostadsmarknaden bättre enligt experterna

Hur kan vi matcha framtidens bostadsbyggande med efterfrågan?  Vår expertpanel bestående av Helena Bornevall, Erik Olsson, Rahel Belatchew och Robert Boije ger dig svaren.

 

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken.

 Allt fler föds och bor i städer. Och storstäderna fortsätter bre ut sig. Efterfrågan på bostäder är inte statisk utan förändras med familjeförhållanden, arbetssituation, modetrender och förväntningar kring framtida inkomster och boendekostnader. Byggbolagen är måna om att producera bostäder som går att sälja och tar mycket av detta i beaktande. Men ansvaret för att se till helheten, att trångboddheten inte kraftigt ökar, att det är en god balans mellan olika upplåtelseformer och att se till hushållens betalningsförmåga i ett större perspektiv ligger hos politikerna. Politiska beslut som gradvis ökar tillgången på byggbar mark skulle kunna öka byggandet och dämpa prisuppgången på bostäder. Då har fler råd att efterfråga bostäder i framtiden. Och då kan även småhusbyggandet få ett uppsving. 

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Det finns en motsättning mellan riskerna som ökade bolån skapar och att åtgärderna för att dämpa bostadslånen gör det svårt att köpa en bostad som passar. Vi på Erik Olsson har presenterat ett förslag om hur bostadsmarknaden kan fungera bättre. Ett par av punkterna som är kvar, förutom att reavinstuppskoven skall vara obegränsade, handlar om att få fram fler bostäder utan att öka bostadslånen. Vårt förslag innehåller ett skattegynnat sparande för unga för att göra det lättare att få ihop en kontantinsats för att komma in på bostadsmarknaden. Under tiden bor man in en lite enklare hyresrätt med låg hyra. Cirkeln sluts genom att byggandet av dessa hyresrätter delvis finansieras av att äldre som minskar eller avslutar sitt ägda boende slipper beskatta vinsten så länge de låter pengarna ligga kvar i nyinrättad fond som äger dessa billiga hyresrätter för yngre. 

Rahel Belatchew, chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew arkitekter.

– För en bättre matchning på bostadsmarknaden behöver vi ha en mycket bredare palett av erbjudanden i olika prissegment. Idag är det mesta som byggs på bostadsrättsmarknaden riktat till samma målgrupp med liknande köpkraft. Samtidigt är byggpriserna höga och en nyproducerad bostad kommer alltid att vara dyrare än sin äldre motsvarighet. Men det finns åtgärder som kan sänka trösklarna, särskilt för förstagångsköparna. Dels genom stöd till kontantinsatsen, dels genom möjlighet att enkelt samäga en bostad med personer som inte utgör make/maka eller sambo och på så vis vara fler som delar på kostnaden. Idag kan detta nekas av en bostadsrättsförening.

Robert Boije, chefsekonom SBAB.

– Vår prognos är att bostadsbyggandet kommer att matcha befolkningsökningen fram till 2030, men att det initiala underskottet - som vi uppskattat till omkring 130 000 bostäder - inte kommer att byggas bort till dess. Bostadsbyggandet utgår inte från preferensstudier. De visar tydligt att en majoritet föredrar att bo i småhus, men andelen byggda småhus har fallit dramatiskt. Här brister kommunerna i sin markplanering. Kommunerna har visserligen bostadsförsörjningsansvar, men det saknas en instans med helhetsperspektiv och dessutom en central lösningsorienterad bostadspolitik. Värst är det för alla de unga vuxna som idag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av stränga kreditrestriktioner - som slår särskilt hårt mot just denna grupp - och årslånga köer till hyresrätter.

Tillbaka till toppen