Så blir bostadsmarknaden 2021

Hur blir bostadsmarknaden 2021 och vad präglas den av? Vår expertpanel bestående av Helena Bornevall, Erik Olsson, Rahel Belatchew och Robert Boije ger dig svaren.

 

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken.

 Med vaccineringen ser vi nu en vändpunkt i pandemin och hushållens syn på ekonomin ljusnar framöver. Räntekostnaderna förblir fortsatt låga och arbetslösheten faller gradvis tillbaka under året. Min bedömning är att bostadspriserna fortsätter öka i stadig takt i år och att efterfrågan på större boende förblir hög. I närtid kan pandemins andra våg dämpa prisökningarna något och pristrycket kan även dämpas framöver av att en del av de bostadsköp vi sett under 2020 kan ha varit en tidigareläggning av köpbeslut. Efter sommaren lär den tillfälliga amorteringslättnaden upphöra, något som kan påverka sentimentet men då det troligen inte påverkat lånekalkylen bör eventuell priseffekt vara begränsad. Sammantaget ser jag framför mig lite lägre prisökningar än i fjol.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– I början av året, innan man vet hur marknaden blir när den kommer igång, blir marknadspsykologin extra viktig. Marknadspsykologin kan bli både självförstärkande och självuppfyllande. Det kan ske stora förändringar snabbt nu när vi har en kombination av en pandemi och en bostadsmarknad som aldrig har varit starkare mätt i prisnivå och antalet sålda bostäder. Tack vare extremt låga bolåneräntor har många som inte blivit arbetslösa snarast en starkare hushållsekonomi under pandemin. Under 2021 kommer Covid fortfarande göra att många får nya boendebehov, och dessutom prioriterar boendet högre. Så länge det inte blir tydliga bakslag för vaccinationerna bör det leda till en fortsatt stark bostadsmarknad med många sålda bostäder och stabila priser.

Rahel Belatchew, chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew arkitekter.

– Efter ett år av Corona har vi sakta börjat etablera nya vanor och det är sannolikt att mycket av det kommer att bestå. Främst det faktum att vi tillbringar mycket tid i våra hem och i våra bostadsområden. Större lägenheter är vinnare, särskilt äldre lägenheter som har byggts om i flera omgångar och där det finns naturliga extrautrymmen såsom stor hall eller generöst tilltagna rum; det vi i normala fall hade kallat en ineffektiv planlösning. Detsamma gäller bostäder byggda fram till det senaste sekelskiftet vilka också generellt sett är mer spatiösa.

Robert Boije, chefsekonom SBAB.

– Jag tror på lite av ett mellanår utan vare sig stora dippar eller uppgångar. Utifrån vår prognos över hushållens inkomster och boräntorna är vår bedömning att bopriserna i genomsnitt för Sverige ökar med omkring 1-2 procent under året. Men precis som förra året kan det bli vissa variationer mellan olika regioner. Det blir intressant att se om det ökade intresset av att bo i småhus och för fritidshus håller i sig även när coronapandemin klingar av. Om inte kan det ske en viss korrigering nedåt i relativpriserna för småhus och fritidshus. Det blir också intressant att se om Finansinspektionen återinför amorteringskravet som tänkt efter sommaren. Den fortsatt höga tillväxten i bolånen talar för det, förutsatt att läget i svensk ekonomi som helhet då är bättre.

Tillbaka till toppen