Så blir bostadsmarknaden efter Covid-19 enligt experterna

Hur påverkas bostadsmarknaden om behov och prioriteringar förändras när effekterna av Covid minskar och vi börjar återgå till gamla beteenden? Vår expertpanel bestående av Helena Bornevall, Erik Olsson, Rahel Belatchew och Robert Boije ger dig svaren.

 

 

 

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken.

 Bostadsmarknaden är het, med få objekt till salu och många som vill flytta. Jag tror att bostadspriserna fortsätter upp i höst, men att prisökningstakten saktar in. På kort sikt handlar mycket om hushållens beteenden. Restriktioner lättar nu gradvis, konsumtion som satts på paus under pandemin återtas och vi spenderar mindre tid i hemmet. Detta tror jag bidrar till att dämpa efterfrågan på att flytta för vissa och stimulerar viljan att sälja sitt större boende för andra, med lugnare budgivningar som följd. Även nyproduktionsmarknaden har sett en ökad efterfrågan, varpå priserna höjts. Sannolikt kommer byggbolagen smida nya investeringsplaner under hösten, med fokus på hyresrätter. Samtidigt finns tecken på småhusbrist och risk för fortsatt begränsat småhusbyggande i attraktiva lägen.. 

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Om vi återgår till den tidigare konsumtionen, och slutar att arbeta hemma är det mycket som talar för att en hel del av utvecklingen vi har haft under pandemin återställs. Om vi däremot fortsätter att distansarbeta blir kommunikationer och restid mindre viktiga. Pandemin har dessutom påskyndat den tekniska utvecklingen och vår användning av kommunikationsteknik på ett sätt som gör det mindre viktigt var vi är. Det kan skapa en fortsatt utveckling där fler byter närhet till arbetsplats mot större bostad och närhet till naturen, även när de akuta effekterna av pandemin är över. En sådan ny ”grön våg” ger lägre priser i storstäderna och deras traditionella pendlarsamhällen i närheten, samtidigt som de nya områdena som blir mer attraktiva är så stora att prisuppgången där inte behöver bli så stor. 

Robert Boije, chefsekonom SBAB.

– Vi har en mycket intressant höst framför oss på bostadsmarknaden när smittspridningen, som det ser ut nu, har klingat av. En nyckelfråga blir förstås om det stora intresset av att jobba hemifrån består eller gradvis kommer att trappas ned. Det kommer att vara avgörande för både efterfrågan och utbudet på de lite större bostäderna och därmed priserna på dessa. En viss återgång till gamla konsumtionsmönster kombinerat med långsamt stigande långa boräntor bör rimligtvis tala för att prisläget dämpas något framöver. Min förhoppning är också att politikerna – trots det nu mycket osäkra parlamentariska läget – äntligen ser de stora problemen för flera inkomst- och kapitalsvaga grupper på bostadsmarknaden och också vidtar åtgärder för att underlätta dessa gruppers bostadsmarknadsinträde..

Tillbaka till toppen