Hur påverkas bostadsmarknaden om vi arbetar hemifrån en längre tid?

Många har arbetat hemifrån mer än ett halvår nu, vilket ställer nya krav på bostaden. Behovet av fler rum och en egen uteplats kan ha vuxit sig starkare på grund av en lång tids hemarbete och den sociala distanseringen. Vi har frågat fyra experter hur bostadsmarknaden ser ut i framtiden om vi fortsätter att arbeta hemifrån under en längre period.

Helena Bornevall, makroekonom med fokus på bostadsmarknaden i Handelsbanken.

 Högre grad av hemarbete är, tror jag, en av de långsiktiga effekterna av coronapandemin. Hemarbete kan öka efterfrågan på större boende, vilket har kopplats samman med den senaste tidens starka pristrend för villor. Det senare hänger sannolikt mest ihop med kortsiktiga effekter (även efterfrågan på fritidshus, båtar och hundar har varit stark under pandemin) och att färre än vanligt lagt ut sin villa till försäljning. Samtidigt kan den ökade flexibiliteten leda till att fler kan tänka sig bo på pendlingsavstånd till större städer. Villapriserna i medelstora städer har ökat snabbare än i storstäder på sistone. Min bedömning är att de mer långsiktiga effekterna av hemarbete på priserna är begränsade och hänger samman med hur mycket som byggs och att städers attraktionskraft kommer bestå.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– En längre tid med arbete hemifrån gör att våra preferenser ändras. När vi arbetar från våra hem får vi nya och större behov av funktioner i bostaden. Att vi spenderar mer tid i bostaden både under arbetstid och på vår fritid gör dessutom att bostaden prioriteras högre under en tid. Vi vill ha en större bostad med plats för arbete. Samtidigt som mer hemarbete gör att det inte spelar lika stor roll hur nära arbetet vi bor när vi ända inte reser till arbetet. Den gamla mäklarklyschan ”läget, läget läget” får en ny innebörd. Centralt läge och citypuls blir inte lika viktigt medan närhet till rekreation värderas upp. Ett mindre centralt läge gör det även lättare att köpa en bostad som passar de nya behoven med den budget man har. De nya preferenserna leder till att det görs fler bostadsaffärer än normalt.

Rahel Belatchew, chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew arkitekter.

– Med över 6 månader av Covid-19 börjar ett nytt normalläge infinna sig där hemmet har fått allt större betydelse i människors vardag. De som har varit på väg att byta bostad tänker nog om till förmån för avskilda rum eller större uteplatser och trädgårdar. Övriga lägger tid och pengar på att öka kvaliteten på sitt boende genom att ta tag i projekt som aldrig blev av. Med mer tid hemma ökar också aktiviteten i köket då vi har mer tid att laga mat och baka. Det kanske blir så att köket inte alls ska vara den kompakta yta som tar emot leveranser från restauranger utan att vi går tillbaka till det lantliga köket där vi har utrymme att laga mat från grunden.


Robert Boije, chefsekonom SBAB.

–  Mycket talar för att vi bara sett inledningen på en trend där fler kan tänka sig att även efter pandemin till viss del jobba hemifrån. Flera företag har också sagt att de drar ned på antalet kontorsplatser permanent. Det talar i så fall för att det ökade intresset för bostäder i mer perifera lägen består och särskilt för lite större bostäder som småhus som medger mer yta att kunna jobba hemifrån. Många har också kunnat jobba från sitt fritidshus under pandemin som tillsammans med hemestern också ökat intresset för fritidshus. Allt detta kan till viss del förklara den senaste tidens relativt sett högre prisuppgång på både småhus och fritidshus än bostadsrätter men även att antalet sålda tomter för privat byggande ökat kraftigt.

Tillbaka till toppen