Handlingsplan Coronavirus

Med anledning av Coronavirusets spridning i världen och i Sverige har vi på Erik Olsson som en del i vårt arbetsmiljöansvar antagit följande policy:

Om medarbetare har besökt ett högriskområde så som Kina, Sydkorea, Iran eller norra Italien de senaste två veckorna arbetar de hemifrån i 14 dagar från och med hemkomst, vare sig de upplever symptom eller inte.

Vare sig en medarbetare har besökt ett högriskområde eller inte, men uppvisar symptom stannar man hemma tills att man har tillfrisknat.

För allas trygghet kommer det att finnas handsprit överallt i kontorslokalerna. Vi rekommenderar även att medarbetarna avstår från att ta varandra i hand eller kramas tillsvidare. Denna rekommendation gäller även för våra kunder och våra kunder emellan.

Tillbaka till toppen