Handlingsplan gällande Covid-19

Med anledning av Coronavirusets spridning i världen och i Sverige har vi på Erik Olsson som en del i vårt arbetsmiljöansvar antagit följande policy:

Om medarbetare har besökt ett högriskområde så som Kina, Sydkorea, Iran eller norra Italien de senaste två veckorna arbetar de hemifrån i 14 dagar från och med hemkomst, vare sig de upplever symptom eller inte.

Vare sig en medarbetare har besökt ett högriskområde eller inte, men uppvisar symptom stannar man hemma tills att man har tillfrisknat.

För allas trygghet kommer det att finnas handsprit överallt i kontorslokalerna. Vi rekommenderar även att medarbetarna avstår från att ta varandra i hand eller kramas tillsvidare. Denna rekommendation gäller även för våra kunder och våra kunder emellan.

För att du som kund ska känna dig trygg erbjuder vi därför:
Privata och digitala visningar
Maxantal på visningarna
Kontraktsskrivning och tillträde där det passar dig
Digitala möten och mobilsamtal istället för fysiska möten

För vår gemensamma hälsa:
Mäklare och kunder går inte på visningar och möten om de är krassliga
Mäklare och kunder tvättar händerna noga med tvål och vatten
Vi tar inte i hand eller kramar varandra

Kontakta din mäklare vid ytterligare frågor, vi finns här för att hjälpa dig.
Ta hand om dig!

Tillbaka till toppen