Klimat

För oss är det viktigt att bidra till en hållbar planet, därför är alla våra utskick klimatkompenserade.

Vi använder Webtop Solutions som leverantör av utskicken. Utskicken trycks av Billes Tryckeri och distribueras därefter av Bring.

Billes

Billes är ett klimatneutralt företag sedan 2011. Det innebär att vi dels har jobbat med att minska vår verksamhets CO2 utsläpp så mycket vi kan. Sedan har vi köpt CO2 kompensation för de utsläpp vi inte kan få bort från Tricorona som säljer FN godkänd klimatkompensation.

Det vi framför allt har gjort för att minska Billes CO2 utsläppen är att köpa grön el och grön fjärrvärme. Dessutom prioriterar vi tågresor framför flyg när vi reser samt lite andra åtgärder. I och med att vi då köper kompensation från Tricorona motsvarande alla de ton som Billes verksamhet ändå genererar så har vi rätt att kalla oss klimatneutralt företag.

Läs mer: billes.se/kvalitet-miljo

Bring

Hållbarhetsperspektivet integreras i allt vi gör och vi arbetar med att ständigt förbättra oss genom: 
- Satsning på fordon som kör på biogas, biodisel och el
- Koldioxidfri distribution i stadskärnor 
- Alternativa transportlösningar som till exempel tåg, där det är möjligt 
- Minskning av vår energiförbrukning, i synnerhet på energiintensiva verksamheter som exempelvis fryshus

Läs mer: bring.se/om-bring

Tillbaka till toppen