Framtiden är ljus för ägarlägenheter

Bostadsrätten är som bekant den vanligaste upplåtelseformen i Sverige men de senaste åren är ägarlägenheter den bostadsform som ökar snabbast. Fördelarna är stor personlig frihet och låga fasta kostnader.För att öka mångfalden på bostadsmarknaden och få fler bostäder att byggas ändrades lagstiftningen 2009 för att möjliggöra för byggandet av ägarlägenheter. I Europa är det den vanligaste upplåtelseformen men även i vårt grannland Norge är ägarlägenheter sedan länge en vanlig boendeform. Det har tagit några år men nu byggs allt fler bostäder som ägarlägenheter även i Sverige. Ökningen har gått fort det senaste året även om det är från blygsamma nivåer. Idag finns endast ca 2500 ägarlägenheter registrerade i fastighetsregistret. Flest ägarlägenheter finns i Stockholm följt av Västra Götaland samt i fjällen.

Stor personlig frihet och låga fasta kostnader

Ägarlägenheter är så kallade tredimensionella fastigheter eller 3D-fastigheter. Enkelt uttryckt kan man se ägarlägenhet är som ett ”radhus på höjden” där du köper din fastighet och blir lagfaren ägare. Gemensamma ytor i en fastighet med ägarlägenheter brukar skötas genom att lägenhetsägarna bildar en samfällighetsförening, vilket kan liknas vid ett radhusområde. Att bo i en ägarlägenhet innebär låga fasta kostnader, samt personlig frihet att hyra ut din bostad utan tillstånd eller sälja till vem du vill.

Ägarlägenheterna är generellt dyrare att köpa jämfört med motsvarande storlek på en bostadsrätt. Men det motiveras av att ägarna inte behöver vara med och betala på gemensamma lån och därför har lägre månadsavgift.

En ökad efterfrågan

Fram till idag är det främst bostadsproducenten JM som satsat på ägarlägenheter men fler bostadsutvecklare har på senare tid hakat på trenden. I takt med att kännedomen ökat har även efterfrågan gjort det men bostadsrätten är fortsatt den vanligaste upplåtelseformen vid nyproduktion och kommer nog att fortsätta vara så, säger Klas Pettersson. Det beror på nuvarande system gällande kreditprövning av konsumenter. Bortsett från det ser nog de flesta fler fördelar med ägarlägenhet jämfört bostadsrätt.

– Just låga fasta kostnader och möjligheten att fritt hyra ut ser många som ett stort värde med ägarlägenheter jämfört bostadsrätter. Dessutom kan du köpa som juridisk person, säger Klas Pettersson på Erik Olsson Nyproduktion.

Olof Pettersson Herold konceptansvarig för ägarlägenheter på JM håller med.
– Den vanligaste köparen är en vanlig bostadskonsument som ser fördelar både med det direkta ägandet men framför allt med lite lägre fasta kostnader, säger Olof Pettersson Herold.

Han ser också lite nya kundgrupper, som föräldrar som köper ett framtida boende till barnen som de kan hyra ut tills det är dags för barnet att flytta hemifrån.
– Det finns naturligtvis några som köper för att hyra ut, som ser ägandet som en långsiktig placering, men merparten är ändå sådana som avser använda bostaden, åtminstone senare, säger Olof Pettersson Herold.

Aktuella projekt

Älvsjö Loft – VIP-säljstart mars. Läs mer och anmäl intresse här.

Facetten, Kungsholmen – Pågående försäljning, Läs mer och anmäl intresse här. 

Fakta ägarlägenheter

Nedan hittar du mer fakta om ägarlägenheter:

Endast genom nyproduktion

Befintliga bostäder med annan upplåtelseform kan inte omvandlas till ägarlägenheter. Ägarlägenheter kan endast komma till genom nyproduktion.

Direkt ägande

En ägarlägenhet ägs till 100% av den som köper. En bostadsrätt är en rätt att nyttja en viss bostad men där fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen.

Lägre fasta kostnader

Det finns en samfällighet som förvaltar gemensamma ytor som exempelvis trapphus, hissar, fasad och tak men inga lån som i en bostadsrättsförening. Därför blir avgifterna väsentligt lägre för ägarlägenheter jämfört bostadsrätter.

Fri uthyrning

Den som äger lägenheten kan hyra ut utan att be en förening om lov.

Sälj till vem du vill

Du är fri att bestämma vem som får köpa lägenheten vid en försäljning och ingen prövning av ny medlem sker som i fallet vid överlåtelse av en bostadsrätt.

Lagfart och pantbrev

Du betalar lagfart och uttagande av pantbrev precis som för andra äganderätter.

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen