Vad händer med vår bostad vid en skilsmässa?

När man separerar är det mycket som ställs på sin spets. Det är en ny situation som ofta gäller så väl pengar som känslor och praktisk vardagslogistik. I samarbete med Endbright, en digital plattform som erbjuder hjälp med olika frågor som kan behöva hanteras i en separationsprocess, ger vi dig tips som vi hoppas hjälper dig. Den oftast viktigaste, och samtidigt svåraste, delen att lösa vid en skilsmässa är hur man ska lösa ägandet av den gemensamma bostaden. 

Vad gör man innan man beslutat om bostaden?

Frågan om boendet brukar komma upp först när man väl bestämt sig för att separera. Det är ofta den mest oroande delen av separationen, dels på grund av ekonomiska förutsättningar, dels på grund av att det kan vara svårt att hitta nytt boende eller att man är känslomässigt bunden till bostaden.

Den bästa permanenta lösningen brukar inte gå att få fram snabbt, utan ofta behöver man hitta en tillfällig lösning, som att man helt enkelt bor kvar tillsammans, flyttar till en vän eller släkting, alternativt hittar ett mellanboende.

Om man har barn väljer många att alternera boendet, dvs att barnen bor kvar, men föräldrarna turas om att bo i det gemensamma hemmet – så kallad ”bird nesting”. Detta för att barnens vardag ska bli så ”normal” som möjligt.

Bodelningen är central

För att kunna gå vidare i bostadsfrågan behöver man genomföra en bodelning. Denna skapar ofta förutsättningen för att kunna köpa ny bostad och göra en överlåtelse av den gemensamma bostaden. Bostaden eller bostäderna som man ägt tillsammans, exempelvis hus, sommarhus eller bostadsrätt, utgör oftast de största gemensamma tillgångarna, men också skulderna som förknippas till bolånen. 

Värdering av bostaden

Oavsett om den gemensamma bostaden ska säljas eller övertas av den ena eller andra parten behöver man inför bodelningen få en värdering av fastighetens marknadsvärde. Det hjälper din mäklare dig med. Värdet i bodelningen beräknas sedan med avdrag för mäklararvodet, anskaffningskostnaderna för fastigheten samt ytterligare kostnader, exempelvis renoveringar.

Överskrivelse av bostad

Om en av er vill ta över den gemensamma bostaden drar man även bort den så kallade latenta kapitalvinstskatten från marknadsvärdet. Den latenta kapitalvinstskatten avser den skattekostnad som följer vid en senare försäljning av fastigheten. Anledningen till att kapitalvinstskatten dras bort vid överlåtelse av bostaden till den ena parten är för att denna medföljer vid en försäljning. Detta är därför något man tar i beaktning i uträkningen av värdet och den summa som den andra parten har rätt till. Allt detta kan också din mäklare hjälpa dig med.

Vid övertagande av den gemensamma bostaden ska överlåtelsen regleras i ett bodelningsavtal. I bodelningsavtalet ska själva överlåtelsen av bostaden framgå och detta ska skrivas under av parterna. Maken, makan eller sambon som överlåter bostaden kan ersättas genom att denne får annat giftorättsgods eller samboegendom till samma värde eller att hen ”köps ut” av den andra parten. 

Vem får bo kvar?

Vid en separation eller skilsmässa är det inte helt ovanligt att den ena parten vill behålla den gemensamma bostaden, inte minst för att skapa trygghet för barnen. 

Huvudregeln när man äger sitt gemensamma boende är att den som har störst behov av huset eller bostadsrätten vid separationen eller skilsmässan ska behålla bostaden. 

Som sambor eller makar kan man även ansöka om övertaganderätt samt kvarsittanderätt hos tingsrätten. Övertaganderätt innebär att man tar över den gemensamma bostaden om behoven är större hos den ena maken till trots att egendomen tillhör den andre. Kvarsittanderätt innebär att man hos tingsrätten kan ansöka om att få bo kvar i den gemensamma bostaden till dess att bodelningen är klar. Att utnyttja kvarsittanderätten kan vara en rekommendation i de fall det är svårt att finna ny bostad, eller för att skapa ett lugn för barnen i övergången.

Den andra parten vägrar sälja huset

Om din före detta partner vägrar sälja boendet har man enligt samäganderättslagen rätt att ansöka hos tingsrätten om att bostaden ska säljas, förutsatt att den andra parten inte kan visa att det finns synnerliga skäl för att så inte ska ske. Om man hamnar i en sådan situation gör man bäst i att kontakta en juridisk rådgivare för hjälp att lösa situationen.

Tack vare samarbetet mellan Erik Olsson och Endbright får du 10% rabatt på Endbrights samtliga rådgivningssessioner inom juridik, ekonomi och välmående. Bokar här

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen