Därför bör du göra en omvärdering av bostaden

Genom att omvärdera din bostad kan du få lägre bolåneränta och lindrigare amorteringskrav. Tack vare den stora värdeökningen under de senaste åren får de flesta ett betydligt högre värde på sin bostad idag. När värdet på bostaden ökar sjunker belåningsgraden. Då kommer du i ett bättre förhandlingsläge med banken eftersom en lägre belåningsgrad ger lägre kreditrisk.

Omvärdera bostadenTack vare att bostadspriserna har gått upp en hel del kan du få både lägre räntekostnad och lindrigare amorteringskrav om du omvärderar din bostad.

Dags att binda om lånen?

För dig som funderar på att binda dina bolån nu när även de långa räntorna är så låga är det extra värdefullt att göra en bra förhandling med banken eftersom du får ränterabatten under hela lånets bindningstid.

Om värderingen som ligger till grund för din värdering är äldre än fem år kan du dessutom basera amorteringskravet på den nya värderingen. Med en normal värdeökning sjunker din belåningsgrad så mycket att många kommer under någon av gränserna 70% och 50% belåningsgrad så att amorteringskravet lindras. Om man har en amorteringsgrad på lite över 70% måste man amortera 2%. Med en normal värdeökning kommer man under 70% så att man bara behöver amortera 1% baserat på belåningsgraden. (Se exemplet nedan)

Se inslaget i TV4  här om hur våra kunder kan få lägre bolåneränta och sänkt amorteringskrav när våra mäklare värderar om deras bostäder.

Så fungerar amorteringskravet

Amorteringskravet har två delar som bygger på belåningsgrad respektive skuldsättningsgrad.

Belåningsgrad

Belåningsgrad = lånen på bostaden / bostadens värde. Sedan juni 2016 måste man amortera 1% av lånen om man har en belåningsgrad som är över 50%. Har man en belåningsgrad som är över 70% tvingas man amortera ytterligare 1%.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad = lånen på bostaden / bruttolön. Sedan mars 2018, när amorteringskravet skärptes, måste man amortera 1% av bolånet om man har en skuldsättningsgrad över 4,5.

Sammantaget kan man behöva amortera 3% som mest om man har en belåningsgrad som är över 70% och en skuldkvot som är över 4,5.

Amorteringskravet återinfördes den första september 2021

Amorteringsundantaget infördes i april 2020 för att ge hushållen respit under pandemin och för att stimulera ekonomin genom en ökad konsumtion när pengar som inte amorterades hålla den inhemska konsumtionen uppe i ett läge när osäkerheten runt den ekonomiska utvecklingen var stor. När Finansinspektionen tyckte att ekonomin och bostadsmarknaden klarade sig bra, och att bostadslånen ökade för snabbt återinfördes amorteringskravet den första september 2021.

Sänk räntekostnaden och minska amorteringen 

Du kan spara mycket pengar på att göra en omvärdering av bostaden. Eftersom bostadspriserna har ökat mycket under de senaste åren får många en betydligt lägre belåningsgrad tack vare att bostaden är mer värd nu.


Prisutveckling för bostäder

Räkneexempel

En bostad som köptes för 5 Mkr för ungefär fem år sedan som belånas med 3.750.000 kr får en belåningsgrad på 75%. Det innebär att man måste amortera 2% enligt den del av amorteringskravet som bygger på belåningsgrad. Om din bostad har ökat i värde i nivå med prisutvecklingen i hela Sverige har den ökat i värde med ungefär 25% de senaste fem åren.* Då är den värd ca 6.250.000 kr.

Den värdeökningen gör, förutom amorteringarna som har gjorts under tiden, att belåningsgraden på bostaden har minskat från 75% till 60% om det nya värdet på bostaden används. Att du kommer under 70% belåningsgrad gör att du bara behöver amortera 1% av lånet. Att du kommer ner till 60% i belåningsgrad gör även att du kan få lägre bolåneränta. Flera banker ger lägre ränta om man har lägre belåningsgrad. De flesta banker och bolåneinstitut vill ha en skriftlig värdering från en fastighetsmäklare som underlag för att styrka bostadens värde.

Omvärdera bostaden vart femte år

En omvärdering av bostaden får generellt inte göras oftare än vart femte år för att lindra amorteringskravet. Om det har skett någonting som gör att bostaden har ökat mycket mer i värde än den allmänna prisutvecklingen får man alltid göra en ny värdering som ligger till grund för amorteringskravet. Det kan till exempel handla om att man har gjort en om- eller tillbyggnad eller att man har genomfört en omfattande renovering av bostaden. För att förhandla bolåneränta med banken kan man alltid värdera om bostaden om den har ökat i värde så belåningsgraden blir lägre.

Vi samarbetar med Söderberg & Partners Bolån. Läs mer om Söderberg & Partners Bolån och deras bolåneerbjudande.  

*Prisutvecklingen varierar i olika delar av Sverige, och mellan olika typer av bostäder. Våra mäklare kan hjälpa dig att bedöma prisutvecklingen för din bostad. Som ett rikssnitt är prisuppgången ungefär 25% så väl om man tittar på 3 år som på 5 år, men det varierar som sagt var mycket mellan olika städer och bostadstyper.

Boka en omvärdering av hus eller lägenhet

Vi hjälper dig gärna med en omvärdering av ditt hus eller lägenhet. 

 Boka omvärdering

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen