Dags att värdera bostaden

Nu är värderingen många gjorde när amorteringskraven infördes fem år gammal. Då kan man göra en ny värdering för att få lägre belåningsgrad även om man inte har byggt om eller gjort något annat som fått bostaden att öka mycket i värde.

Omvärdera bostaden
Tack vare att bostadspriserna har gått upp en hel del kan du få både lägre räntekostnad och lindrigare amorteringskrav om du låter någon av våra mäklare värdera om din bostad, så att du får lägre belåningsgrad.

Så fungerar det

Amorteringskravet har två delar som bygger på belåningsgrad respektive skuldsättningsgrad.

Belåningsgrad = lånen på bostaden / bostadens värde. Sedan juni 2016 måste man amortera 1% av lånen om man har en belåningsgrad som är över 50%. Har man en belåningsgrad som är över 70% tvingas man amortera ytterligare 1%.

Skuldsättningsgrad = lånen på bostaden / bruttolön. Sedan mars 2018, när amorteringskravet skärptes, måste man amortera 1% av bolånet om man har en skuldsättningsgrad över 4,5.

Sammantaget kan man behöva amortera 3% som mest om man har en belåningsgrad som är över 70% och en skuldkvot som är över 4,5.

Amorteringskravet återinförs 31 augusti 2021

Amorteringsundantaget infördes i april 2020 för att ge hushållen respit under pandemin och för att stimulera ekonomin genom en ökad konsumtion när pengar som inte amorterades hålla den inhemska konsumtionen uppe i ett läge när osäkerheten runt den ekonomiska utvecklingen var stor.

Nu tycker Finansinspektionen att prognoserna för Sveriges ekonomi ser ljusare ut och påminner om att amorteringskravet återinförs 31 augusti 2021. Det informerade man om redan när pausen presenterades, men många har ändå inte räknat med det. Så sent som i maj 2021, när vi uppdaterade Erik Olson Bostadsindex, var det bara 50% av visningsbesökarna som svarade att de räknade med att amorteringskravet återinförs nu i augusti.

Sänk räntekostnaden och minska amorteringen 

Du kan spara mycket pengar på att göra en omvärdering av bostaden. Eftersom bostadspriserna har ökat mycket under de senaste åren får många en betydligt lägre belåningsgrad tack vare att bostaden är mer värd nu.


Räkneexempel

En bostad som köptes för 5 Mkr för ungefär fem år sedan som belånas med 3.750.000 kr får en belåningsgrad på 75%. Det innebär att man måste amortera 2% enligt den del av amorteringskravet som bygger på belåningsgrad. Om din bostad har ökat i värde i nivå med prisutvecklingen i hela Sverige har den ökat i värde med ungefär 25% de senaste fem åren.* Då är den värd ca 6.250.000 kr.

Den värdeökningen gör, förutom amorteringarna som har gjorts under tiden, att belåningsgraden på bostaden har minskat från 75% till 60% om det nya värdet på bostaden används. Att du kommer under 70% belåningsgrad gör att du bara behöver amortera 1% av lånet. Att du kommer ner till 60% i belåningsgrad gör även att du kan få lägre bolåneränta. Flera banker ger lägre ränta om man har lägre belåningsgrad. De flesta banker och bolåneinstitut vill ha en skriftlig värdering från en fastighetsmäklare som underlag för att styrka bostadens värde.

Omvärdering vart femte år

En omvärdering av bostaden får generellt inte göras oftare än vart femte år för att lindra amorteringskravet. Om det har skett någonting som gör att bostaden har ökat mycket mer i värde än den allmänna prisutvecklingen får man alltid göra en ny värdering som ligger till grund för amorteringskravet. Det kan till exempel handla om att man har gjort en om- eller tillbyggnad eller att man har genomfört en omfattande renovering av bostaden. För att förhandla bolåneränta med banken kan man alltid värdera om bostaden om den har ökat i värde så belåningsgraden blir lägre.

*Prisutvecklingen varierar i olika delar av Sverige, och mellan olika typer av bostäder. Våra mäklare kan hjälpa dig att bedöma prisutvecklingen för din bostad. Som ett rikssnitt är prisuppgången ungefär 25% så väl om man tittar på 3 år som på 5 år, men det varierar som sagt var mycket mellan olika städer och bostadstyper.

Boka en omvärdering

✶ Obligatoriska fält

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen