Bostadsrättsförening - Så får du koll på ekonomin

Att köpa en bostadsrätt är förmodligen en av ditt livs största affärer. Det är mycket att tänka på och lätt att glömma bort viktiga aspekter. Hur hög boendekostnad klarar din eller familjens ekonomi av att betala? Hur ser lånebilden ut? Och vad blir kvar i plånboken?

Hälften har dålig koll på en bostadsrättsförenings ekonomi

Men - för att undvika trista ekonomiska överraskningar är det  lika viktigt att även ha koll på hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut. Enligt en undersökning som SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) låtit göra har drygt varannan bostadsrättsägare ingen eller mindre koll på föreningens ekonomi.

 

Bostadsrättsekonomiska nyckeltal att undersöka  

Nedan har vi listat några viktiga nyckeltal du måste undersöka när du undersöker en ekonomin i en förening. 

Hur stor blir månadsavgiften i framtiden?

Månadsavgiften i bostadsrättsförening är en stor del av din boendekostnad och påverkar samtidigt värdet på din bostad. Men att avgiften är låg idag innebär inte att den behöver vara låg i morgon. Därför finns det all anledning att ha koll på föreningens finanser och belåningsgrad, även om detta för många kan vara ett snårigt kapitel.

Få koll på en bostadsrättsförenings lån

Hur stora lån har bostadsrättsföreningen?

Avgiftens nivå beror på bostadsrättsföreningens ekonomi. Och den påverkas till stor del av hur stora lån föreningen har. Kommande renoveringar, såsom exempelvis stambyte, kan göra att föreningen måste ta nya lån eller inte kan amortera av lika mycket som annars. Detta medför ökade räntekostnader och därmed högre avgifter.

Vad är soliditet?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av bostadsrättsföreningens tillgångar som utgörs av eget kapital. De tilllgångar som inte är finansierade med eget kapital är alltså baserade på lån. Ju lägre soliditet föreningen har, desto mer känslig blir den för räntor och amorteringar relaterat till skulderna.

Vad är eget kapital?

Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan en förenings tillgångar och skulder. Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra föreningens egna medel.

Hur viktigt är det att beräkna soliditeten i en bostadsrättsförening?

I en bostadsrättsförening fördelas produktionskostnaden mellan föreningen och dess medlemmar genom lån i föreningen och medlemmarnas egna insatser. Soliditetsmåttet bör därför tolkas med viss försiktighet. Stora lån innebär att föreningen kan vara räntekänslig så därför är skuldsättningsgraden ett viktigare mått på hur föreningens räntor kan påverka din avgift.

 

7 smarta sätt att få koll på ekonomin i en bostadsrättsförening

1. Hur kommer avgiften att ändras?

Jämför avgiften med liknande lägenheter i andra bostadsrättsföreningar. Men fråga dig också på hur avgiften kan komma att ändras i framtiden.

2. Hur ser årsredovisningen ut?

Läs föreningens årsredovisning för några år tillbaka. Studera kassaflödet minst lika noga som huruvida föreningen går med vinst eller förlust. Om intäkterna inte räcker för att betala utgifterna måste föreningen ta nya lån, och då blir avgiften högre.

3. Hur ser lånebilden ut?

Räntekostnaderna är ofta avgörande för föreningens ekonomi och därmed för medlemmarnas avgifter. Hur kommer föreningens ekonomi att påverkas när räntan på rörliga lån förändras och bundna lån omförhandlas?

4. Ha koll på nyckeltalen

Några intressanta nyckeltal för en bostadsrättsförening är: belåningsgrad (banklån/kvadrameter), räntekänslighet (räntekostnaden/totala intäkter).

5. Hur ser underhållsplanen ut?

Få besked av styrelsen om vilka renoveringar som är gjorda och vilka som behöver göras på kort och lång sikt. Be att få ta del av underhållsplanen om det finns en sådan.

6. Har bostadsrättsföreningen några andra tillgångar?

Äger föreningen marken? Det ger en mer stabil ekonomi. Finns det affärslokaler som ger hyresintäkter? Är intäkterna säkra? Finns det lägenheter eller andra ytor som kan säljas?

7. Se över allmänna utrymmen

Skicket på de allmänna utrymmena är ofta ett bra tecken på om fastigheten är välskött eller inte.

 

Guide: Köpa bostad

Fler tips inför att du ska köpa en bostadsrätt finner du i vår arikel "Guide för dig som ska köpa bostad".

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen