Skillnaden på att äga bostad som sambo och som gift

Bostaden brukar vara en enormt stor del av den samlade ekonomin hos de flesta. I samarbete med Familjens jurist ger vi dig tips på vad du skall tänka på för att dom juridiska effekterna av att du köper och äger en bostad blir som tänkt beroende på om du är sambo eller gift.

Skillnaden på att äga bostad som sambo och gift

Det är stor juridisk skillnad på att köpa och äga en bostad som gift eller som sambo om man separerar eller dör.

Planera för framtiden

Livet är fullt av viktiga situationer och stora beslut, där du kan behöva juridisk vägledning. Att köpa bostad tillsammans med sin partner är ett av dem. Beroende på vilken livssituation du befinner dig i – kan du behöva hjälp av en jurist med att planera för framtiden, så att den blir tryggare för dig själv, och för dina nära och kära. 

Juridiken kring samboskap

Har du till exempel koll på juridiken när det kommer till att vara sambo? Många känner inte till de regler som aktualiseras när man flyttar ihop och blir sambo. Mitt i livet, när allt är ”på topp”, ska man väl inte behöva gå runt och fundera på den juridiska skillnaden mellan att vara sambo och gift? Men det är precis vad man ska. Om man som sambo skulle separera, eller om någon av samborna dör, innebär det stor skillnad. De ekonomiska konsekvenserna för den som är sambo kan bli stora om man inte skrivit några avtal och på förhand tänkt över de juridiska konsekvenserna av en separation eller ett dödsfall. 

Sambolagen

De allra flesta känner till att man delar på allt vid en skilsmässa som gift. Däremot är det många som inte känner till att det sker en liknande delning även om man är sambo, när det kommer till den gemensamma bostaden och bohaget, som införskaffats för gemensamt bruk (samboegendom). Sambolagen, som reglerar juridiken för sambor, innebär att samboegendomen ska delas lika vid en separation - oavsett om den ena partnern har betalat mer än den andra. Om vill att den som gått in med mer, också får tillbaka sin insats vid en separation och försäljning av bostaden, ska man ta hjälp av en jurist och skriva samboavtal och skuldebrev. Det är också viktigt att känna till att det som inte är samboegendom, inte delas vid en separation. Värdet av bostaden kommer därför inte att delas, om bostaden inte skaffades för gemensamt bruk. Om man flyttar in till någon som redan äger sin bostad sedan tidigare, och hjälper till med avbetalning på räntor och amortering, eller kanske skjuter till pengar till renovering, blir man inte kompenserad med ett enda öre vid en eventuell separation. Där är läget ett annat för äkta makar, de delar på allt! Om man är gift och endast en av makarna bekostat den gemensamma bostaden, och båda är överens om att värdet på bostaden inte ska delas lika vid en eventuell skilsmässa, ska man ta hjälp av en jurist och skriva äktenskapsförord. 

Sambos ärver inte varandra

Till skillnad från gifta så ärver sambor inte varandra. Har man barn, så ärver barnen allt direkt. Vår tids glödheta bostadsmarknad med allt högre priser medför att många människor inte har så mycket besparingar utöver den gemensamma bostaden, utan allt har investerats i just denna. Konsekvensen kan bli att den efterlevande sambon kan tvingas flytta från bostaden när barnen ska ha ut sitt arv. Om man som sambo vill säkra upp sin juridiska situation ska man ta hjälp av en jurist och skriva testamente. Man ska också överväga att teckna en livförsäkring med sambon som förmånstagare.

Äkta makar ärver varandra

Som gifta har ni ett bättre juridiskt skydd, eftersom ni som äkta makar ärver varandra, till skillnad från sambor. Är man sambo spelar det ingen roll att man äger bostaden tillsammans, kanske har barn ihop och har levt ett helt liv tillsammans – man ärver ändå inte varandra.


Äktenskapsförord kan avtala bort giftorätten

Som gifta är det viktigt att tänka igenom hur ni vill ha det i just ert äktenskap. En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är den så kallade giftorätten. Giftorätt kan förklaras som ett ”latent anspråk” på hälften av värdet på alla de gemensamma tillgångarna vid tillfället för äktenskapets upphörande (dvs vid skilsmässa eller dödsfall). Det innebär att allt ni idag äger och i framtiden förvärvar delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om makarna vill undanta viss egendom, tex en bostad, från att delas på detta sätt, går det att lösa med ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan ni avtala bort hela eller delar av giftorätten.

Ett testamente kan öka tryggheten

Om det finns särkullbarn behövs till exempel ofta ett testamente för att öka makarnas trygghet, eftersom särkullbarn enligt lag har rätt att få ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång.

Juridisk rådgivning med Familjens Jurist 

Vi på Erik Olsson Fastighetsförmedling tycker att det är viktigt att våra kunder gör trygga bostadsaffärer som får den effekt de har tänkt sig. Du som vill fundera på din livssituation, och säkerställa att dom juridiska effekterna av olika händelser blir som du vill, har tack vare ett samarbete vi har med Familjens Jurist möjlighet att få hjälp med juridisk rådgivning och avtalsskrivning som gör framtiden tryggare och mer förutsägbar för dig själv och dina närstående.

Genom vårt samarbete med Familjens Jurist får du rabatt på olika typer av avtal och en helt kostnadsfri behovsanalys där du får reda på din juridiska situation med fokus på bostads- och familjejuridik. 

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen