"Vi rekommenderar andra mäklare att jobba på Erik Olsson"

I juni 2021 blev Erik Olsson Fastighetsförmedling certifierade som ett Great Place to Work. Målet är att kvalificera företaget bland Sveriges Bästa Arbetsplatser och vägen dit går genom att utveckla ledarskapet, lagandan och bygga en gemensam företagskultur.Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag som utvärderar organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Varje år delar de ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationernas resultat i undersökningarna. 

I juni 2021 skickades den första undersökningen in och Erik Olsson blev certifierade direkt då företaget uppfyllde alla krav. För att bli certifierade mäter Great Place to Work hur medarbetarna upplever kulturen och ledarskapet genom en medarbetarundersökning, Trust Index, som mäter engagemang, tillit och relationer på arbetsplatsen.

Hej Linda Löfman, konsult på Great Place to Work som har jobbat tillsammans med Erik Olsson i och med certifieringen. Vad krävs för att bli certifierad?
– Ett krav är att företaget ska ha minst 70 procent i total Trust Index, och det innebär att snittet i alla påståenden ska ligga på minst 70 procent. Och där hamnade Erik Olsson på fina 81 procent.

Vad stack ut mest i resultatet?
– Det är mycket som sticker ut i resultatet för Erik Olsson Fastighetsförmedling. Flera av resultaten ligger i nivå med de resultat som är med bland Sveriges Bästa Arbetsplatser i motsvarande storlek på företag.

80 procent har svarat positivt att de upplever en tillit till ledarskapet. 84 procent har svarat positivt på att de känner en stolthet över jobbet de gör och organisationen.84 procent svarat positiv på att de trivs med sina kollegor. 93 procent svarar positivt att de är stolta över att berätta för andra var de arbetar. Vi mäter även den övergripande magkänslan för företaget genom påståendet ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats” och där svarade 88 procent positivt.

Det är väldigt fint att se att 93 procent av alla medarbetare har svarat positivt på att ledare och chefer litar på att medarbetarna gör ett bra jobb. 93 procent har svarat positivt på att ledare och chefer har förståelse för att oavsiktliga misstag kan förekomma. Vi ser också en stark samsyn i hela organisationen, oavsett roll i företaget, vilket är positivt.

Sist men inte minst svarar 80 procent positivt att ”här kan jag vara mig själv”. Det är en fråga som tyder på ett välmående och engagemang hos medarbetarna.

Hur vanligt är det att som företag certifiera sig till Great Place to Work vid första försöket?
– Oftast blir organisationer inte certifierad på första undersökningen. Så det är riktigt fina resultat ni har!

Varför är frågan om arbetsplatskultur viktig för er på Great Place to Work?
– Vi säger alltid att vi förbättrar världen, en arbetsplats i taget. Genom att bygga arbetsplatser där människor mår bra skapas mer engagerade medarbetare som är villiga att göra det där lilla extra. Det ger lönsamma verksamheter och mer innovativa lösningar, vilket är bra för arbetsgivaren och för kunder, konsumenter och medborgare. Men det ger också ett mer hållbart samhälle, där människor kan må bra psykiskt och fysiskt, både på och utanför jobbet. För oss är det också viktigt att skapa en arbetsplats som är riktigt bra för ALLA medarbetare, oavsett kön, tjänst eller hur länge du har arbetat inom organisationen.  

Vad krävs för att vi ska kunna få ett erkännande på den prestigefyllda listan, Sveriges Bästa Arbetsplatser?
– För att vara med i rankningsprocessen så behöver företaget svara på ett formulär, en så kallad Culture Audit, som består av fem öppna frågor där organisationen beskriver för Great Place to Work följande:

Hur man bygger tillit i organisationen
Hur man optimerar medarbetares potential
Hur man aktivt arbetar med en stark värdegrund
Att man har ett effektivt ledarskap på plats
Hur man arbetar med innovation i företaget

Endast de bästa av de bästa hamnar på listan, på rankingen över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2021 hittar vi till exempel endast 55 organisationer.

Hej Caroline Pedersen, HR-chef på Erik Olsson, varför är det så viktigt att arbeta med arbetsplatskulturen i bolaget?
– Jag tror att det viktigaste för att bli långsiktigt framgångsrik som arbetsgivare är att hela tiden förbättra förutsättningarna för medarbetarna och att ha ett uttalat medarbetarfokus. Vårt arbete med Great Place to Work är jätteviktigt inför det kommande arbetet.

Vad är målet med att vara med i Great Place to Work?
– Målet är att bli Sveriges Bästa Arbetsplats. Certifieringen vi nu har fått visar att vi är en bit på vägen. Nästa steg är att vara med i rankningsprocessen av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022.

Hur ska företaget nå dit?
– Vi kommer att satsa ännu mer på ledarskapet, lagandan och att bygga en bra företagskultur. Det tror jag är receptet till framgång. Vi ska helt enkelt bygga en kultur där alla känner att det finns en tydlighet inom organisationen, en tro på våra medarbetare och där det ska vara kul att gå till jobbet. Det är en bra start, sedan tror jag på att ständigt utvecklas.

Vad är medarbetarna på Erik Olsson mest nöjda med enligt undersökningen?
– Många trivs på arbetsplatsen och i sina team. Det finns en öppenhet där man stöttar varandra och där laget går framför jaget. Medarbetarna känner en stor stolthet för bolaget och att det är vi tillsammans som skapar framgångarna. Många känner också att man har ledningens förtroende, att vi litar på de anställda och att medarbetarna växer med nya utmaningar, avslutar Caroline Pedersen vår intervju med. 

Vill du också bli en EO-företagare?
Kontakta vår tillväxtchef Maths Alvfalk redan idag. 
Mob: 070-7727374
Mail: maths.alvfalk@erikolsson.se

✶ Obligatoriska fält

 

Tillbaka till toppen