Bli partner med Erik Olsson

Steget till eget kan ibland vara svår. Vi har utformat ett partnerskap för dig som vill anställa fastighetsmäklare och ges möjligheten att dagligen ansvara även för andras utveckling.

Vi har ett generöst utformat system där du driver verksamhet själv eller tillsammans med någon/några andra partners och möjligheten att anställa fastighetsmäklare i ditt bolag. Även här får du prova på företagandets roliga sidor utan att bära den tunga ekonomiska ryggsäcken. Enkelt uttryckt kan man beskriva vårt företag som att Erik Olsson tar all finansiell risk och att vi delar vinsten av det gemensamma arbetet i slutet av året. 

Tillbaka till toppen