Reavinstuppskov blir kostnadsfritt

Om du köper en ny bostad i samband med försäljningen av din gamla permanentbostad, kan du i vissa fall skjuta upp beskattningen av din vinst, reavinstskatten, genom ett uppskov. Försäljning av fritidshus ger inte uppskov.

Kostnadsfria reavinstuppskov från 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 är reavinstuppskoven helt kostnadsfria. Tidigare kostade uppskoven 0,5% av hela uppskovet i skatt, ofta kallad uppskovsränta, varje år. Nu blir uppskoven gratis. 

Även gamla reavinstuppskov blir kostnadsfria från och med inkomståret 2021. Samtidigt infördes ett maxbelopp för hur stora uppskov man får göra 1 juli 2020. Sedan dess får man inte göra reavinstuppskov på mer än maximalt 3 Mkr, oavsett hur mycket reavinst man gör när man säljer, och hur mycket den nya bostaden man köper istället kostar. 

Det maximala uppskovsbeloppet på 3 Mkr är per bostad. För en individuell ägare blir taket 3 Mkr multiplicerat med ägarandelen. Äger man 50% av en bostad blir det maximala uppskovet 1,5 Mkr per person.

För att du skall få maximalt avdrag krävs också att du köper en ny bostad, en så kallad ersättningsbostad, som är minst lika dyr som den du säljer. Ersättningsbostaden måste köpas senast 31 december året efter försäljningen. Med köp menas när du skriver kontrakt. Om du köper en billigare bostad minskar dina möjligheter till reavinstavdrag proportionellt. Om den nya ersättningsbostaden du köper kostar hälften så mycket som den du säljer får du bara göra avdrag för halva reavinsten.

Tidigare var reavinstuppskoven så dyra att många valde att betala in reavinstskatten istället. Kostnaden för uppskov i form av en skatt på 0,5% på hela uppskovsbeloppet motsvarade en bolåneränta på 3,25%. För den som kunde öka sitt bolån och låna till en ränta under 3,25% var det billigare att låna mer av banken och betala in reavinstskatten. När räntan sjönk och bolåneräntorna var långt under uppskovskostnaden var uppskoven nästan meningslösa. Problemet var att uppskovskostnaden tyvärr saknade koppling till räntenivån och statens upplåningskostnad. Nu gör beslutet att göra reavinstuppskoven helt kostnadsfria att de blir väldigt attraktiva istället. Där av behovet att maximera uppskovens storlek. Tyvärr gör det att reavinstuppskoven blir för små och inte räcker till där bostäderna är dyra. Det minskar rörligheten och låser in äldre i villor i till exempel Stockholmsområdet.

Den som har sålt sin permanentbostad med vinst under åren 2014 – 2019, och avstod från att begära uppskov då kan göra det i efterhand genom att begära överprövning hos Skatteverket eftersom det går att begära omprövning av deklarationen sex år tillbaka i tiden. Den som sålde sin bostad år 2014 var dock tvungen att begära omprövning och ansöka om uppskov senast 31 december 2020. Här kan du läsa mer och söka reavinstuppskov i efterhand. Här kan du beräkna din vinst eller förlust vid bostadsförsäljning, skatt på vinsten och möjligt uppskovsbelopp. 

Om du funderar på att begära ett retroaktivt uppskov i efterhand bör de se vad det leder till för effekter hos Skatteverket först, så du har hela bilden klar för dig. Det gäller särskilt om det är flera år sedan du sålde. Nackdelen med att få uppskov för bostadsförsäljningar som skedde för flera år sedan är att du måste betala den höga uppskovskostnaden på 0,5% av hela uppskovet per år från året efter affären för varje år ända fram till och med 2020. Det blir ganska dyrt om du sålde 2014, som är det äldsta du kan få avdrag för. En annan nackdel är att ett retroaktivt uppskov kan ge andra effekter. Om du har gjort RUT- eller ROTavdrag krävs till exempel att du har betalat skatt som avdraget kunnat kvittas mot.

Fördelen är naturligtvis att du får tillbaka reavinstskatten. Skatten du får tillbaka blir istället ett uppskov som fungerar som ett räntefritt lån från staten. Hur mycket skatt du slutligen måste betala beror på hur hög skattesatsen är när du väl betalar skatten. Uppskovet betyder inte att du slipper skatten, utan bara att du får ett lån motsvarande reavinstskatten som är gratis. Det är inte så illa i sig, men förr eller senare skall reavinstskatten betalas av dig om du trappar ner ditt ägda boende. Annars betalar slutligen ditt dödsbo eller dina arvingar den uppskjutna reavinstskatten.

Skatteverket har ett bra verktyg på sin hemsida där du får hjälp att räkna ut effekterna av att du begär omprövning för att få reavinstuppskov i efterhand. 

Räkneexempel: Reavinst på bostad med 1 miljon kronor

Reavinstskatten du kan få tillbaka är 220 000 kr per miljon i reavinst. Kostnaden för retroaktiva uppskov blir 5 000 kr per miljon kronor i reavinstskatt och år. Antalet år med kostnad för uppskov blir året efter försäljningen fram till och med 2020. Försäljningar gjorda 2014 - 2019 kan omprövas. En försäljning under 2020 ger gratis uppskov direkt när den deklareras 2021.

Lisa har sålt sin lägenhet med 1 miljon i vinst 2017. Hon valde att betala in hela vinstskatten. 22% vinstskatt på 1 Mkr ger en skatt på 220 000 kr. 

Nu vill hon ompröva deklarationerna för 2018, 2019 och 2020 för att istället begära uppskov. 

Kostnaden för uppskovsräntan blir då 0,5% X 1 Mkr = 5000 kronor per år som gått, alltså 15 000 kronor. 

Lisa får tillbaka den inbetalade skatten på 220 000 kronor minus de 15 000 hon blir skyldig i uppskovsränta för de ändrade deklarationerna. Lisa får 205 000 kronor på kontot. Vinsten på 1 miljon kronor beskattas istället i framtiden när Lisa flyttar till en billigare bostad, hyresrätt eller avlider. 

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen