Vad är bodelning och hur fungerar det?

Skillnaden på att äga bostad som sambo och gift

När man separerar är det mycket som ställs på sin spets. Det är en ny situation som ofta gäller så väl pengar som känslor och praktisk vardagslogistik. I samarbete med Endbright, en digital plattform som erbjuder hjälp med olika frågor som kan behöva hanteras i en separationsprocess, ger vi dig tips som vi hoppas hjälper dig. I samband med en skilsmässa eller separation behöver du och din före detta partner dela upp ert gemensamma liv. Det görs genom så kallad bodelning.

Vad är bodelning?

När du bestämt dig för att skiljas skickar du in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten, och det är sedan tingsrätten som genom en dom skiljer er. Men därmed är inte bodelningen löst. Bodelning innebär att du och din före detta partner gör upp ekonomiskt inför de två separata liv som ska inledas, och detta ska regleras skriftligt i ett bodelningsavtal.

Lagen anger att gifta makars egendom ska fördelas genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Sambor måste inte göra en bodelning enligt lag men detta rekommenderas.

Hur fungerar bodelning praktiskt?

En bodelning innebär att ni listar vem som äger vad i ett avtal som ni båda signerar. Det är ett viktigt avtal som kan innebära många komplexa juridiska och ekonomiska frågor.

Bodelning grundar sig på att man som gift har rätt till hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar efter avdrag för skulder, oavsett vem som har köpt vad och vem som ägde vad innan giftermålet. Huvudregeln är att alla tillgångar är gemensamma och delas mellan makarna. Enskild egendom, dvs sådant som undantagits i exempelvis testamente eller äktenskapsförord, tas inte med i bodelningen.

Ni kan komma överens om vilken fördelning ni vill så länge ni är överens om detta. Tänk på att värdera också den tid som ni båda investerat i familjen under förhållandet.

I det fall som den ena maken ska ”köpa ut den andra maken” ur exempelvis ert gemensamma hus, reglerar ni i bodelningsavtalet hur mycket denne ska betala. Detta kallas bodelningslikvid.

Bodelningsavtal ofta krav vid nya bolån

Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan. Om ni äger en villa och någon av er skall överta bostaden måste det framgå i bodelningsavtalet för att den personen skall få hela fastigheten. Utan bodelningsavtal kommer Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans.

När ska bodelningen ske?

Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att upprätta ett bodelningsavtal. Det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad registrerats hos tingsrätten. Men bodelningen ska dock göras med utgångspunkt i hur de ekonomiska förhållandena såg ut dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes, så det rekommenderas att inte vänta för länge då det kan skapa en betydande osäkerhet för båda parter.

Vad händer om man inte är överens om bodelningen?

Om du och din före detta partner inte kan enas bör ni i första hand tillsammans prata med en jurist som kan förklara hur bodelningsreglerna fungerar och vad det innebär om ni inte kommer överens. Om ni inte är överens kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som får i uppdrag att sköta bodelningen, något som kan bli dyrt och dra ut mycket långt på tiden, och så länge bodelningen inte är löst är ni ”låsta”, inte minst ekonomiskt.

Tänk på att hantera alla frågor kring barnen vid sidan av era diskussioner om ekonomin. Deras rätt till båda sina föräldrar har ingenting med er respektive ekonomi att göra. En respektfull och rättvis bodelning lägger en god grund för den föräldrarelation som ni kommer att ha oavsett.

Måste man göra en bodelning vid separation mellan sambor?

Även vid separation mellan sambor kan bodelning begäras, men bodelningen måste begäras inom ett år från dagen för separationen. Vid en bodelning till följd av separation är det enbart de saker som köptes i syfte att användas gemensamt, såsom bostad och möbler, som ska delas upp. Det som inte införskaffades för gemensamt bruk tas alltså inte upp i bodelningen.

Tack vare samarbetet mellan Erik Olsson och Endbright får du 10% rabatt på Endbrights samtliga rådgivningssessioner inom juridik, ekonomi och välmående. Här bokar du.  

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen