Prata igenom ekonomin innan skilsmässan!

När man separerar är det mycket som ställs på sin spets. Det är en ny situation som ofta gäller så väl pengar som känslor och praktisk vardagslogistik. I samarbete med Endbright, en digital plattform som erbjuder hjälp med olika frågor som kan behöva hanteras i en separationsprocess, ger vi dig tips som vi hoppas hjälper dig. 

Prata genom ekonomin innan skilsmässan

Att ha god kunskap om din och er gemensamma ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en eventuell skilsmässa, men med koll på den egna ekonomin kan du undvika obehagliga överraskningar.

Prata igenom ekonomin innan skilsmässan

Vad kostar det att skilja sig?

Den enda kostnad som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Men det är dock långt ifrån de verkliga kostnaderna för en skilsmässa, inte minst om man har gemensamma barn. Enligt en beräkning från SEB kostar en skilsmässa sett i ett tioårsperspektiv för en familj med två hemmaboende barn mer än 1,8 miljoner kronor. I detta ingår hyra, försäkringar, el, bil, bensin, abonnemang och underhåll, men kostnaden inkluderar inte själva flytten, nya möbler och husgeråd. En skilsmässa är utan tvekan en dyr affär.

Har man ens råd att skilja sig?

Ännu värre kan det bli om du inte redan innan skilsmässan har koll på din ekonomi. En skilsmässa leder ofta till att den ekonomiskt svagare parten i förhållandet får en ännu svagare ställning. Ofta är det kvinnan. Att kvinnor får det sämre ställt efter skilsmässan beror till stor del beror på den ojämställdhet som fortfarande råder i arbetslivet, där kvinnor har en lägre livsinkomst beroende på lägre lön, mer deltid och större ansvar för familj och hem. Effekten syns i att kvinnor många gånger tvingas leva kvar i förhållandet på grund av de helt enkelt inte har ekonomiska möjligheter att klara sig som ensamstående.

Gör upp ekonomiskt när ni fortfarande är kära

Med en god insyn både i din egen och i er gemensamma ekonomi har du bättre förutsättningar att få både ett bättre fungerande liv med din partner, och en rättvisare eventuell skilsmässa. Inte minst får du bättre förutsättningar för en fortsatt god privatekonomi som ensamstående. 

Kort sagt handlar det om att ha tänkt igenom och öppet diskuterat den ekonomiska situationen med din partner i förväg. Framförallt behöver ni vara överens om större och principiellt viktiga saker som kan få stor påverkan på framtiden. Exempelvis:

•    Privata pensionsförsäkringar 
•    Uppdelning av föräldradagar och VAB 
•    Eventuell kompensation för deltidsarbete
•    Äktenskapsförord/samboavtal/enskild egendom för att skydda sina tillgångar
•    Vem som står på bostadslånen och vad det innebär
•    Vilka andra avtal man står på och eventuella konsekvenser
•    Ägande i gemensamma företag och hur utdelning och vinster hanteras

Dessa frågor känns ofta lite tråkiga och troligen inte så relevanta när man är lyckligt sammanboende och eller nygift, men de är av yttersta vikt om man går skilda vägar.
Två frågor är särskilt viktiga att lyfta: pensioner och barnen. 

Pensionen är viktig!

Grundinställningarna i det svenska pensionssystemet räcker tyvärr inte för att skapa jämställdhet eller stötta den ekonomiska grundregeln för äktenskap: att tillgångar som makarna byggt upp under äktenskapet ska delas lika vid en skilsmässa. 

•    Den allmänna pensionen, dvs inkomstpension och premiepension vilka står för lejonparten av pensionen, ingår som huvudregel aldrig i en bodelning. Det är dock möjligt att överföra sin premiepension till make, maka eller eventuell sambo i men detta behöver man dock se till att reglera i god tid.
•    Tjänstepension eller pension som avtalats via pensionsavtal ingår som huvudregel inte heller i en bodelning. 
•    Individuellt pensionssparande (IPS) och privatägda pensionsförsäkringar ingår som huvudregel alltid vid en bodelning.

Är du sambo ingår pensionen inte alls i en bodelning. 

Så vad kan man göra? Ett exempel är att avtala om olika typer av överföringar eller kompensationer som man kan göra till enskild egendom. Tala med en jurist eller din bank för att få råd som kan fungera för er situation!

Vem har tagit hand om barnen?

Om en stor del av föräldraledigheten och VAB-dagarna tagits av en person i förhållandet har hen förlorat inkomst, fått en bromsad löne- och karriärsutveckling och därmed intjänande av pension. Hen kanske också jobbar deltid under småbarnsåren, vilket ytterligare spär på skillnaderna mellan makar / partners. I en skilsmässa kan det vara svårt att konstruktivt diskutera värdet på dessa insatser i familjen, och rekommendationen är därför att diskutera detta redan tidigt i relationen.

Ett exempel är att man avtalar om kompensation i form av ett månadssparande eller ett pensionssparande för att i god tid säkerställa en mer jämlik situation. Detta sparande bör man förstås också göra till enskild egendom så att tillgångarna tillfaller denna person vid en eventuell skilsmässa.

Tack vare samarbetet mellan Erik Olsson och Endbright får du 10% rabatt på Endbrights samtliga rådgivningssessioner inom juridik, ekonomi och välmående. Boka här

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen