Så påverkar valet den svenska bostadsmarknaden

 Så påverkar valet bostadsmarknaden

Politikerna genererar egentligen inte resurser och välfärd, utan fördelar snarast det som näringslivet skapar. Ändå är politiken naturligtvis viktig när det gäller näringslivets förutsättningar att verka på ett bra sätt. I det perspektivet är de skenande elkostnaderna inte bara en privat plånboksfråga, utan även en helt grundläggande fråga för möjligheterna att bedriva många verksamheter i Sverige. Kriminalitet och skjutningar är även de viktiga för möjligheten att rekrytera personal till ett område och att verka där för näringslivet. Skolan är viktig för elever och föräldrar, men även för de svenska företagens konkurrenskraft.

Krav på nya regeringen

Den nya regeringen har en utmanande uppgift framför sig med ovanligt stor osäkerhet både i omvärlden och i Sverige. Eftersom Sverige är ett litet land som bygger hela sitt välstånd på handel med omvärlden slår prisökningar som beror på ändrade förutsättningar utomlands, som Sverige inte kan göra så mycket åt, hårt mot Sveriges och de svenska hushållens ekonomi. Erik Olsson Bostadsindex visade nyligen att de svenska hushållen aldrig har haft lika negativ syn på den egna hushållsekonomin under kommande året som nu sedan vi började mäta hösten 2010.

När det gäller den kommande regeringens manöverutrymme är det en utmanande uppgift de har framför sig. De får akta sig för att kompensera ränteuppgångar och den stora ökningen i hushållens levnadsomkostnader allt för mycket. Det skulle motverka Riksbankens penningpolitik, som ju handlar just om att sänka inflationen genom att höja räntan för att sänka hushållens konsumtion. Kompenserar politikerna hushållen för mycket kommer Riksbanken att höja räntan än mer för att dämpa konsumtion så att inflationen kommer närmare inflationsmålet.

Räntan är i sin tur den viktigaste faktorn för bostadsmarknaden och bostadsprisernas utveckling. Å andra sidan kan vi dras in i en djup lågkonjunktur om den höga inflationen ökar levnadsomkostnaderna så mycket att arbetslösheten ökar. Det faktum att sysselsättningen är så hög stabiliserar bostadsmarknaden eftersom det är lättare att klara så väl räntehöjningar som högre kostnader för mat, energi och annan basal konsumtion som man inte kan välja bort när man har ett arbete.

Sammansättningen av partier i regeringen kommer påverka bostadsmarknaden på olika sätt

Det blir spännande att se vilka partier som kommer att ingå i regeringen, och minst lika spännande att se vilka andra partiers stöd den framtida regeringen kommer att bygga på. Det kommer att påverka så väl skatter som bidrag. I många rent ekonomiska frågor ligger ofta Sverigedemokraterna rätt nära Socialdemokraterna på ett sätt som en eventuell moderatledd regering kommer att behöva anpassa sig efter. Eftersom en stor del av stöd och bidrag går till hushåll som ändå har för svag ekonomi för att kunna köpa en bostad ökar en fördelningspolitik med mer bidrag inte efterfrågan på bostäder så mycket. Finansieringen av en sådan fördelningspolitik landar däremot ofta i att hushåll med starkare ekonomi får finansiera med någon typ av skattehöjningar som sänker deras disponibla inkomst. Det dämpar betalningsförmågan och efterfrågan på bostäder eftersom man brukar vilja lägga runt 30% av den disponibla inkomsten på boendet.

Hur olika typer av stöd för att hjälpa hushållen utformas gör stor skillnad. Ett exempel, förutom amorteringsfriheten, är ”elprisstödet” som diskuteras bland politikerna. Om politikerna lyckas införa någon form av pristak sänks inflationen. Om man i stället låter elpriset röra sig fritt, så priset stiger när utbudet av el inte matchar efterfrågan, och ersätter hushållen med bidrag som kompensation för det höga priset ökar hushållens efterfrågan. Det ökar inflationen i stället.

Energipolitiken är extra viktig för husägarna

När det gäller vissa boendetyper kommer energipriserna att vara extra viktiga. För villor ute i landet kan elen bli viktigare än räntan i vinter när uppvärmningen kommer i fokus. Dåligt isolerade hus som värms med direktverkande el kan bli väldigt dyra att värma. För småhus ute i landet är räntan samtidigt inte lika avgörande. Eftersom bostadspriserna är lägre ute i landet är även bostadslånen och räntekänsligheten lägre. Energipriserna påverkar både den löpande boendekostnaden och bostädernas värde. Bostäder som inte kostar så mycket att värma upp blir jämförelsevis mer värda när energipriserna är höga.

För småhusmarknaden kommer politiska beslut som påverkar resekostnaderna till och från arbetet att bli viktiga. Eftersom många pendlar med bil blir drivmedelspriser viktiga även för bostadspriserna som en del av boendekostnaden för att bo i småhus.

Räntan är den viktigaste frågan i storstäderna

När det gäller lägenheter är uppvärmningen inte en lika stor fråga. Särskilt i storstäderna är räntan då den viktigaste frågan. I storstäderna är bostadspriser och bostadslån störst på ett sätt som skapar en hög räntekänslighet. Skillnaden mellan föreningar som har höga lån och föreningar med små lån kommer att bli större vart efter lån med låga räntor förhandlas om och får högre räntor nu. Föreningar med höga lån kan bli tvungna att höja årsavgiften så att medlemmarna inte bara för högre ränta på sina egna lån, utan även högre boendekostnader med en högre föreningsavgift. Nu växer intresset snabbt eftersom föreningens lån påverkar framtida årsavgifter. Föreningens lån påverkar både den löpande boendekostnaden och bostädernas värde på ett sätt som gör timingen bra för ändringen av Fastighetsmäklarlagen som innebär att mäklaren måste upplysa om ”bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning” i objektsbeskrivningen från och med 1/1-23.  

Eftersom det är svårt att förutse hur det politiska läget i Sverige utvecklar sig, och hur det påverkar bostadsmarknaden, är marknaden minst lika oförutsägbar som tidigare. Det gör att vi på Erik Olsson råder våra kunder att sälja sin gamla bostad innan de köper en ny. Det är ett enkelt sätt att ta bort den ekonomiska risken i en bostadsaffär.

Läs mer om hur du kan ta bort den ekonomiska risken i din bostadsaffär genom att sälja din bostad först.

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen